tank installatie

EQUANS zorgt ervoor dat u compliant bent aan PGS 31 en BRL SIKB 7800

Op 1 juli 2021 is de BRL K903 over gegaan in de geactualiseerde BRL SIKB 7800. Aanvullend gelden bovendien de eisen van de PGS 31. Dat betekent dat uw chemische tankinstallaties hier aan moeten voldoen. Bovendien gaat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in.

Door deze wet wordt het volledig uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen. EQUANS heeft een totaaloplossing die ervoor zorgt dat u compliant bent en veilig blijft werken.

Download de whitepaper

Oplossing op maat

EQUANS zorgt ervoor dat u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 7800 en PGS 31. Daarvoor bieden we onze totaaloplossing voor tankinstallaties:

  • Inspectie en advies
  • Modificaties als die nodig zijn
  • Herinspectie
  • Keuring en certificering

Bovendien kan EQUANS de structurele vervolginspecties en hercertificeringen voor u monitoren en uitvoeren. Wij doen ook ontwerp en nieuwbouw van tankinstallaties.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie
tank met leidingen

De voordelen van onze dienstverlening

  • U bent compliant

  • U wordt volledig ontzorgd

  • U kunt veilig blijven werken

  • Uw installaties blijven goed werken

Wie ging u voor?

Wij voeren onze oplossing voor verschillende klanten in verschillende branches uit. Onder andere Avebe heeft onze oplossing al toegepast. Lees meer over Avebe. 

Controle via de Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Daardoor wordt u volledig zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. De Omgevingsdienst controleert de naleving van de omgevingsvergunning conform de PGS 31, waar de BRL SIKB 7800 deel van uitmaakt.

Officieel gecertificeerd

Alleen bedrijven met BRL-gecertificeerde monteurs mogen  aan tankinstallaties werken. De Kiwa heeft EQUANS gecertificeerd voor de inspectie, modificatie, nieuwbouw, installatie, keuring en certificering voor de PGS 31 en BRL SIKB 7800.

ronde tank

Andere PGS-eisen

EQUANS kan ook inspecties, modificaties, keuringen en certificeringen verzorgen voor de eisen die worden gesteld in de: PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (kleinverpakking), PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen, PGS 29: Brandbare-vloeistoffenopslag > 150 m³ en PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties. Wij werken hiervoor samen met gecertificeerde partners.