inspectie monteur

In verband met de veiligheid en het milieuaspect moet een stookinstallatie periodiek worden gekeurd. Dit is een wettelijke eis die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Omdat de overheid de inspectie niet zelf uitvoert, maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijst, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties.

ENGIE is gespecialiseerd in het uitvoeren van een NOx-emissiemeting door SCIOS-gecertificeerde inspecteurs. Voldoet uw stookinstallatie aan de vastgestelde emissie eisen? 

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan

Ontdek de verschillende scopes binnen SCIOS

Meer weten over SCIOS - Scope 6?

Wat is een NOx emissie meting?
Bij een NOx-meting wordt de uitstoot van stikstofoxiden uit uw stookinstallatie gemeten. De meeste stookinstallaties worden gestookt met aardgas, kolen, lichte of zware stookolie. Deze brandstoffen produceren verbrandingsgassen en verbrandingsgassen veroorzaken verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SO2). Teveel uitstoot van dergelijke gassen is slecht voor ons milieu en onze leefomgeving. De overheid heeft daarom onder de wet Milieubeheer in het Activiteitenbesluit grenzen vastgesteld voor de emissies van deze installaties. De laatste aanscherping die de overheid hierop heeft gedaan is de NOx grenswaarde van 70mg/m3.
 
De NOx emissie meting is van toepassing op de volgende stookinstallaties:
  • Stookinstallaties voor het verwarmen van gebouwen;
  • Afval verbrandingsinstallaties;
  • Mobiele Stookinstallaties;
  • Chemische reactoren;
  • Thermische naverbranders;
  • Crematoria.

Installatie controleren?

Wat de aangescherpte emissie-eisen betekenen voor uw stookinstallatie, hangt af van het type en de leeftijd van de installatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting om aan te tonen dat aan de emissie-eis wordt voldaan. Maar er zijn ook stookinstallaties waar maatregelen nodig zijn, zoals aanpassingen aan de branders of aan het motormanagementsysteem. In uitzonderingssituaties moet de stookinstallatie zelfs worden vervangen of moet er een rookgasreiniging worden geïnstalleerd. De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie.

Neem contact op met één van onze experts
Slimme meter ENGIE dongle

NOx metingen


Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (<50 MW) aan de emissie-eisen in hoofdstuk 3.2 van het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuwe stookinstallaties, thermisch ingangsvermogen (Belasting Hi)  P-n.th > 400kW (Bestaande verplichting 1-1-2013), maar ook voor alle bestaande installaties > 1.000kW. Dus ook die van voor 1 april 2010. Dit is eveneens het geval voor stookinstallaties die tot 1 januari 2014 onder de NOx-emissiehandel vielen. Nu de NOx-emissiehandel is beëindigd, moeten ook deze stookinstallaties vanaf 1 januari 2017 aan de NOx-emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voldoen.

Wanneer een NOx emissie meting uitvoeren?

De meeste installaties (toestelbranders, WKK met gasmotoren en –turbines, ovens, naverbranders en luchtverhitters) moet de eerste meting binnen vier weken na ingebruikname worden uitgevoerd. Tevens is deze inspectie verplicht bij tussentijdse branderaanpassingen.

''Wilt u weten of de verbrandingsgassen - waaronder stikstofoxiden (NOx) - bij verschillende belastingen van uw stookinstallatie onder de wettelijk toegelaten hoeveelheden blijven?''