PARK contract - Sluis HEADER

Infra & Mobility

Samen werken aan een duurzaam bereikbaar Nederland

Onze dienstverlening

Verkeer over land en water zal in de toekomst verder intensiveren. Dit vraagt om duurzame, efficiënte en veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit. EQUANS ontwerpt, realiseert, beheert en exploiteert intelligente en integrale mobiliteitsoplossingen voor tunnels, bruggen, sluizen, wegen en waterkeringen, bediencentrales en Smart Corridors.

Tunnel, bruggen en sluizen

We ontwerpen, bouwen en beheren alle elektrotechnische en mechanische installaties voor een optimale veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming. Bijvoorbeeld voor de Leidsche Rijntunnel A2, waarbij we als eerste partij een ontwerp hebben gerealiseerd conform de nieuwe tunnelwet: veilig en betrouwbaar door integrale systeemzekerheid en technologie die voldoet aan zware veiligheidsnormen.

Bediencentrales

We realiseren het op afstand bedienbaar maken van onder andere bruggen en renoveren naar laatste technologische en ecologische inzichten. Daarbij digitaliseren we infrastructuren en integreren we systemen voor beter inzicht en overzicht. Zoals bij de renovatie van de Kreekraksluizen tot een op afstand bedienbaar object vanaf de nautische centrales Zeeland: veiliger door effectievere doorstroming van het scheepvaartverkeer, efficiënter door vaarwegcorridor aanpak en betaalbaarder door bediening op afstand en efficiënter onderhoud en beheer.

Smart Corridors

We benaderen vraagstukken niet als losse elementen, maar vanuit de gedachte dat de verschillende onderdelen samen een corridor vormen. Dat vormt de basis van waaruit we bruggen, sluizen, tunnels en wegsystemen realiseren en renoveren. Door technologie toe te voegen die data verzamelt van de corridor-onderdelen en die ingewonnen data te combineren tot informatie die bijdraagt aan inzicht over de gehele keten, maken we onze integrale benadering compleet. Door gedegen voorbereiding en toestandsbepaling van de systemen ondervindt het verkeer bovendien minimale hinder van onze (onderhouds)werkzaamheden.

Kiltunnel Dordrecht

Referenties

Een kleine greep uit een aantal van onze toonaangevende projecten.

Prorail

Onderhoud Sophiaspoortunnel

Rijkswaterstaat

TOP contract voor onderhoud aan 4 tunnels

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening. 

Contact
Engineer VR