Legionella beheersplan: wat wordt er verwacht van ziekenhuizen?
Healthcare

Legionellapreventie voor de zorgsector

Wat wordt er van een ziekenhuis verwacht? 

Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen, moeten ziekenhuizen een legionellabeheersplan en bijbehorende risicoanalyse laten opstellen. Drinkwaterbeheer inclusief legionellapreventie staat hoog op de agenda bij veel ziekenhuizen. Hoe pakt u dat aan?

Wist u dat:

 • Honderden mensen per jaar ziek worden door legionella?

 • Veel van de gemeten legionella-uitbraken in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen door de juiste naleving van het legionellabeheersplan van de leidingwaterinstallaties?

 • Legionella in kleine aantallen (KVE per liter ) door het drinkwaterbedrijf wordt aangeleverd?

 • Het legionellabeheersplan is bedoeld om de groei van de aangeleverde legionellabacteriën te beperken / reduceren?

 • 9 van de 10 legionella-uitbraken worden veroorzaakt doordat een leidingwaterinstallatie niet is aangelegd, niet wordt beheerd of onderhouden conform wet- en regelgeving (NEN 1006)?

 • Het legionellabeheersplan, inclusief de bijbehorende risicoanalyse, vaak niet up-to-date is en de benoemde beheers- en/of technische maatregelen niet (correct) worden uitgevoerd?

Door middel van het uitvoeren van de benoemde eenmalige technische maatregelen en het uitvoeren van periodieke legionellabeheersmaatregelen houdt een zorgorganisatie de leidingwaterinstallatie hygiënisch en houdt u Legionella beheersbaar. Vanuit de drinkwaterwetgeving heeft een ziekenhuis een verplichting tot het opstellen van een legionellarisicoanalyse, bijbehorend legionellabeheersplan en het uitvoeren van omschreven eenmalige technische maatregelen en terugkerende periodieke beheersmaatregelen.

 

Legionellapreventie: complexiteit onder controle

Een ziekenhuis heeft te maken met honderden tappunten waar drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Door de aanwezigheid van diverse installaties – zoals stoom, medische gassen en andere toepassingen - en de grootte van de leidingwaterinstallatie in ziekenhuizen is het beoordelen van deze leidingwaterinstallatie complex. 

BRL6010:2018 gecertificeerd

EQUANS Services is BRL6010 gecertificeerd: dat betreft legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties. EQUANS Services heeft het vakmanschap voor ‘legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’ al jaren in huis. Maar nu dus conform de laatste wijzigingen uit de BRL6010, waarmee wij volledig voldoen aan de eisen voortkomend uit het Drinkwaterbesluit en de regeling legionellapreventie.

Neem contact op met onze collega's
Image

Stappenplan Legionellapreventie:

 1. 1

  Inventariseer

  Inventariseer welke gegevens van uw leidingwaterinstallatie aanwezig zijn (eventueel in samenwerking met EQUANS).

 2. 2

  Maak

  Maak samen met EQUANS een plan van aanpak hoe u qua legionellapreventie binnen uw ziekenhuis compliant kunt worden.

 3. 3

  Zorg

  Zorg in samenwerking met EQUANS voor een actuele risicoanalyse per installatie uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau, inclusief actuele drinkwatertekeningen.

 4. 4

  Beheer

  Voer de vereiste technische maatregelen om aan wet- en regelgeving te voldoen uit en voer de periodieke maatregelen volgens het beheersplan uit. 

 5. 5

  Registreer

  Registreer alle beheersmaatregelen in een logboek, denk hierbij aan periodieke watermonsters & meld normoverschrijdingen van legionella. 

 6. 6

  Controleer

  Houd controle over uw installatie: actualiseer uw legionella-beheersplan na relevante wijzigingen in uw leidingwater-installatie.

Neem contact op met onze legionella-experts

Meest gestelde vragen: