Sustainable Asset Management in de zorg
Food, Beverage & Agro

Een klimaatpositieve fabriek

Gaat u samen met ons op reis?

Meer en meer zien we de wereld om ons heen veranderen. Er is veel aandacht voor de wereld van morgen en veel bedrijven zetten serieuze stappen op het gebied van verduurzaming. Het is niet langer alléén iets voor de innovators en koplopers in deze wereld: iedereen is er in meer of mindere mate bij betrokken. De roep om duurzaam voedsel wordt steeds sterker en de noodzaak om te innoveren in de agri-, food-en tuinbouwsector is groot: voedingsproducenten staan voor de uitdaging om de voedselkringloop op een duurzame manier te sluiten en de productiefaciliteit is daar een belangrijk onderdeel van.

Wat is een klimaatpositieve fabriek? 

We hadden ook kunnen kiezen voor een klimaatneutrale fabriek, echter is dat in onze ogen niet ambitieus genoeg. We moeten juist een overscore realiseren, omdat er altijd zaken zijn die niet klimaatneutraal kunnen zijn. Klimaatpositief bent u op het moment dat u meer energie opwekt dan verbruikt in uw productieproces. Daarin laten we de grondstoffen die de fabriek ingaan buiten beschouwing.

De visie van ENGIE op de klimaatpositieve fabriek (Food & Beverage)

Hoe realiseert u een klimaatpositieve fabriek?

Als iets nog niet gedaan is, betekent het niet dat het niet kan. Wij geloven dat met kleine stapjes een klimaatpositieve fabriek op termijn haalbaar en realistisch is. Vanuit ENGIE doen we er dan ook alles aan om onze klanten te helpen dit te verwezenlijken. Wij beschikken over de kennis om dit technisch te realiseren, over het kapitaal om dit op alternatieve manier te financieren en wij leveren onze eigen energie aan klanten.

Samen op reis

Een klimaatpositieve fabriek realiseert u niet alleen, daarvoor heeft u meerdere partijen en kennispartners nodig. Wij geloven dat wij daarin een goede partner kunnen zijn. Ook geloven wij erin dat we dit samen moeten doen en ook kunnen wij dit niet alleen.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze experts