flyover wegen in nederland
De toekomst van elektrische mobiliteit

E-mobiliteit

Hoe ziet de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de toekomst eruit?

Nederland loopt voorop als het gaat om de adoptie van elektrisch rijden. Zowel de particuliere als zakelijke markt omarmt e-mobiliteit. Het stimuleringsbeleid, de relatief kleine afstanden én het bewezen succes van elektrisch rijden zijn de aanjagers voor deze ontwikkeling. Het is de verwachting dat de elektrificatie in hoog tempo doorzet: welke uitdagingen voor de energietransitie brengt dat met zich mee? 

Neem vrijblijvend contact op met onze experts!

Uitdagingen

“We staan de komende jaren voor een immense opgave als het gaat om de behoefte aan duurzame laadinfrastructuren. Door in de hele keten goed samen te werken, gaan we die klus voor elkaar krijgen!” – Ralph van Moorsel, Directeur Business Unit Duurzame Energie & Netten. 

Door de snelle kanteling naar elektrische voertuigen is de laadbehoefte sterk toegenomen. Dat creëert een uitdaging aan de aanbodzijde. Het elektriciteitsnet moet sterk worden uitgebreid om deze groei op te vangen. EQUANS richt op de totstandkoming van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de bijdrage die deze infrastructuur kan geven aan de energietransitie.