Windmolens boven de wolken
Duurzame Energie & Netten

Vandaag werken aan de uitdagingen van morgen

Van elektrische mobiliteit, windparken, netbeheerders tot collectieve warmtesystemen

Samen staan we voor de enorme uitdaging om de energietransitie in Nederland te laten slagen. In 2030 is de Nederlandse industrie volledig overgestapt op een duurzame energievoorziening, rijden we elektrisch en zijn wijken en gemeenten duurzaam van het gas af. 

Er wordt al flink aan de weg getimmerd om deze doelstellingen te realiseren: collectieve warmtesystemen - in combinatie met slimme energiesystemen, die diverse groene energiedragers combineren – dragen bij aan een duurzame toekomst. EQUANS ziet ook steeds meer decentrale initiatieven ontstaan, tot op buurtniveau, met vele stakeholders en participatie van individuele burgers. Hoe zetten we er samen de schouders onder om de energietransitie te laten slagen? 

De energietransitie versnellen 

De energietransitie is dé kans om de Nederlandse economie duurzaam en krachtig te vernieuwen en de wereldwijde concurrentiepositie te versterken. Deze zaken zijn cruciaal om de transitie te laten slagen: 

  • Warmtetransitie

  • Flexibiliteit

  • Brede samenwerking

  • Draagvlak

  • Netcapaciteit

  • Betaalbaarheid

  • Slim benutten van ruimte

Uitdagingen in de wereld van energie

De belangrijkste uitdaging ligt in het creëren van een breed draagvlak. Een essentiële kwestie is bovendien de betaalbaarheid van de oplossingen, die intussen zelf ook nog beter en slimmer moeten worden. Samen met u willen we die uitdaging accepteren: de toekomst vraagt om nieuwe verdienmodellen die voor alle deelnemers in de energieketen perspectief biedt. 

Heel NL duurzaam met groene stroom
Zonnepark

Brede samenwerking

De doelstellingen zijn ambitieus. Om Nederland aan te sluiten op een duurzamere energievoorziening, is samenwerking van cruciaal belang.