Duurzame energie en netten

De ambitie is om energieneutraal te zijn in 2035

Groningen
2017

In 2035 moeten zonnepanelen 40 procent van de elektriciteit in de stad leveren. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, zijn maar liefst 1,7 miljoen zonnepanelen nodig. 'Dankzij opbrengstgarantie weten we waar we aan toe zijn’

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente zet daarom onder meer in op zonne-energie. In 2035 moeten zonnepanelen 40 procent van de elektriciteit in de stad leveren. Dit betekent in totaal 500 megawatt (MW), waarvoor 1,7 miljoen zonnepanelen nodig zijn. De helft daarvan komt op Groningse daken te liggen, de andere helft in zonneparken. 

In 2017 werden de eerste twee Groningse zonneparken opgeleverd. Zo verrees als eerste het zonnepark Vierverlaten met 7.777 panelen. Groningen zocht hiervoor een partij die het zonnepark kon aanleggen en die het onderhoud voor vijftien jaar op zich kon nemen. Een project waarvoor de gemeente na een Europese aanbesteding koos voor ENGIE.

zonnepark vierverlaten

Oplossing ENGIE

Met Vierverlaten hebben we in Groningen een modern zonnepark aangelegd waarbij we als onderhoudspartij nog vijftien jaar betrokken zijn. Daarbij bieden we de klant over deze vijftien jaar een opbrengstgarantie.

Waarom ENGIE?

“ENGIE scoorde op alle voor ons belangrijke facetten in de top drie. Dan ben je de beste”, legt projectleider Energie, Paul Corzaan, namens de gemeente Groningen deze keuze uit. “We waren bijvoorbeeld op zoek naar een sociaal installateur die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft. Maar ook zochten we naar een partij die het park optimaal wist in te passen in het landschap met oog voor ecologische waarden. En uiteraard hebben we als gemeente veiligheid hoog in het vaandel staan.” De aanleg van het zonnepark is volgens de projectleider heel snel gegaan. In februari werd gestart met de bouw en in mei werd het zonnepark opgeleverd. In juni werd het uiteindelijk op een feestelijke manier officieel geopend. Dit gebeurde door veertig schapen los te laten op het park. Zij zorgen ervoor dat het gras niet boven de panelen uitgroeit. 

Collectief zonnepark
Vierverlaten levert met de 7.777 panelen zo’n 2 miljoen kWh stroom per jaar. Genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. Het bijzondere is dat het zonnepark wordt teruggegeven aan de Groningers. Inwoners en bedrijven uit de stad en omgeving kunnen namelijk via de energiecoöperatie Grunneger Power zonnepanelen op het park kopen. Dit maakt het zonnepark tot een van de grootste collectieve zonneparken van Nederland. Groningen wil op deze manier zonne-energie voor iedereen mogelijk maken. Dus ook voor die inwoners en bedrijven zonder geschikt dak voor zonnepanelen. “We willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de stad”, benadrukt Paul Corzaan. Het is de bedoeling dat het park binnen vijf jaar wordt overgenomen door particulieren en bedrijven. Zo krijgt de gemeente het voorgefinancierde bedrag terug en kan ze dit in nieuwe duurzame oplossingen investeren.

Natuurlijke betrokkenheid
Dat de samenwerking met ENGIE wat betreft Vierverlaten is bevallen, is voor  Paul Corzaan duidelijk. Het wekelijkse overleg, het persoonlijke contact en het feit dat ENGIE beschikt over een noordelijke vestiging hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. “Medewerkers van ENGIE werkten hier soms bijna letterlijk in hun  achtertuin. Dat zorgt voor een heel natuurlijke  betrokkenheid.”

zonnepark vierverlaten dronebeeld

Opbrengstgarantie biedt zekerheid

ENGIE blijft de komende vijftien jaar betrokken bij het zonnepark als partij die het onderhoud voor haar rekening neemt. “Daarbij heeft ENGIE voor die periode een opbrengstgarantie gegeven. We weten dus precies waar we aan toe zijn”, benadrukt de Groningse projectleider. Naast Vierverlaten is in de stad Groningen in 2017 een tweede zonnepark opgeleverd met nog eens 51.000 panelen. In 2035 moeten dat verdeeld over de stad 1,7 miljoen panelen zijn. Waarvan de helft in zonneparken.