Healthcare

SAM MJOB biedt zorgorganisatie totaaloplossing voor onderhoud en beheer 

IJssel - Vecht
2017 - 2020

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zocht een totaaloplossing voor het onderhoud, beheer en de optimalisatie van haar technische installaties. De ouderenzorgorganisatie wilde bovendien stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) nieuwe stijl van ENGIE, de SAM MJOB, biedt de zorgorganisatie sinds anderhalf jaar uitkomst.    

“We hebben dankzij de SAM MJOB veel meer inzicht gekregen in onze duurzame mogelijkheden”, geeft Jeroen ten Veen namens de Technische Dienst van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aan. “ENGIE neemt ons wat dat betreft bij de hand. Zij hebben als het gaat om duurzaamheid veel kennis, kunde en ervaring in huis.”

Meer weten over MJOB van ENGIE?
ingang zonnehuisgroep

De MJOB nieuwe stijl van ENGIE  is voor bedrijven en instellingen meer dan een kostenprognose dankzij Sustainable Asset Management (SAM). In de praktijk betekent dit dat ENGIE aan een MJOB een uitgebreid advies koppelt waarin onder meer kansen om technische installaties te verduurzamen worden benoemd. Dit bijvoorbeeld op basis van de Erkende Maatregelen Lijst van de overheid voor energiebesparing. In het beheeradvies wordt bovendien aangegeven wat een organisatie nodig heeft om prestaties, risico’s en kosten in balans te houden. 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ENGIE werken nu ongeveer anderhalf jaar samen op basis van een SAM MJOB. Dit voor het onderhoud en beheer van de technische installaties van woonzorg- en verpleeghuis Het Zonnehuis in Zwolle. Eén van de vijf locaties van ouderenzorgorganisatie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle en Ommen. rivier in landschap in Nederland

Niet langer 1-op-1 vervanging

“In het verleden kozen we eigenlijk altijd voor 1-op-1 vervanging van een technische installatie wanneer deze aan het eind van de levensduur was. Nu krijgen we van ENGIE wanneer een installatie toe is aan vervanging ook een voorstel voor een meer duurzame oplossing. Met daarbij op een rijtje meteen de bijkomende kosten en besparingen, de terugverdientijd van een investering en eventuele subsidiemogelijkheden”, legt Ten Veen uit.

Jarenlange relatie
De relatie tussen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ENGIE gaat al langer terug. Tot 2014 om precies te zijn. Vanaf dat moment verzorgt ENGIE het onderhoud aan alle technische installaties op de vijf locaties van de ouderenzorgorganisatie. Toen stond het taakgericht onderhoud nog centraal en werden monteurs van ENGIE ingevlogen als er een probleem was met een van de installaties. In 2017 gaf de zorgorganisatie aan ‘meer te willen’. Een meer proactieve aanpak en ook een vast aanspreekpunt.  

Geen verrassingen meer
Samen kwamen ENGIE en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tot een contract waarin beheer van de technische installaties centraal staat. “We willen niet meer voor verrassingen komen te staan”, legt Ten Veen uit. De MeerJarenOnderhoudsBegroting bood uitkomst. “We hebben hierdoor veel meer inzicht gekregen in wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden, wat de kosten hiervan zijn en wanneer we hiervoor geld moeten reserveren. Belangrijk voor ons als Technische Dienst wanneer we richting het MT gaan om budget te krijgen voor bepaalde verbeteringen.”

Samen verbeteren

“Het contract met ENGIE is geen statisch document”, gaat Ten Veen verder. “Zo zijn we samen steeds op zoek naar verbeteringen. En de kans voor ons om nog verder te verbeteren ligt op het vlak van duurzaamheid.” Reden voor ENGIE om begin 2020 voor de locatie Het Zonnehuis de MJOB nieuwe stijl te introduceren, de SAM MJOB. 

ENGIE verzorgt totaalplaatje
Deze SAM MJOB biedt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een bredere en daarmee nog betere basis om prioriteiten te stellen, beaamt Ten Veen. “We krijgen van ENGIE jaarlijks een kant-en-klaar plan met daarbij een uitgebreide onderbouwing over de nut en noodzaak van bepaalde (duurzame) investeringen. Noodzakelijke verbeteringen aan onze technische installaties worden vervolgens op basis van dit plan, na onze goedkeuring, door ENGIE uitgevoerd.” 
De gewenste totaaloplossing dus. Reden voor de ouderenzorgorganisatie om naast Het Zonnehuis inmiddels ook voor de andere vier locaties in Zwolle en Ommen te kiezen voor de SAM MJOB van ENGIE.  

Meer weten over de mogelijkheden bij ENGIE? 

Lees meer over Sustainable Asset Management