Windenergie

De energie van windmolens

Windmolens. Ze maken al decennia deel uit van het Nederlandse landschap, bijvoorbeeld om graan te malen of water over te pompen. De huidige windmolens worden vaak aangeduid als windturbines, die elektrische energie winnen uit wind. Hoeveel energie een molen levert, hangt van een aantal factoren af. Niet alleen is het type molen van belang, ook de windsnelheid en de totale tijd die een molen kan draaien per jaar zijn van invloed op de energieopbrengst. Vanaf windkracht 2-3 tot windkracht 10 kan de windturbine draaien. Boven windkracht 10 is het gevaar van overbelasting groot en wordt een windmolen stilgezet.

windmolen met boom
windmolen met vlieger

De ambitie van Nederland

De energie in Nederland moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. In het Energieakkoord van 6 september 2013 hebben veertig partijen met elkaar afgesproken zich daar hard voor te maken. Nederland zet in op energiebesparing en op hernieuwbare energieopwekking. Energie opgewekt uit zonlicht, wind of water, de onuitputbare bronnen. Een belangrijk voordeel van deze duurzame energie is dat de uitstoot van CO2 sterk vermindert.

Bijkomend voordeel van de inzet op duurzame energie is de verwachting dat het akkoord tienduizenden nieuwe banen oplevert en zo ook een bijdrage levert aan de Nederlandse economie.