Samenwerking

Wat is de rol van ENGIE
De wereld van energie verandert. ENGIE Energie wil voorop lopen in deze verandering en zet in op verduurzaming van haar eigen energiebronnen. Naast zonne-energie en biogas wordt ook ingezet op windenergie en het verlagen van de CO2-uitstoot. Mocht het windpark Holtum-Noord haalbaar blijken, dan biedt dit ENGIE een mogelijkheid om haar portfolio verder te verduurzamen. De energie die het park oplevert, is een volgende stap in het voorzien van burgers en bedrijven van groene stroom.

windmolen op industrieterrein met zonnepark

Duurzaam Sittard-Geleen

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor Sittard-Geleen. De gemeente wil in 2020 twintig procent van het energieverbruik duurzaam opwekken. Dat wil de gemeente bereiken door duurzame energiebronnen toe te passen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, het duurzame warmtenetwerk, waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen. Ook windenergie moet bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind nooit op.

logo gemeente sittard geleen

Opdracht Provincie Limburg

In Nederland is in het Nationale Energieakkoord een doelstelling afgesproken voor het opwekken van duurzame energie in 2020. Deze opdracht is vertaald naar een bijdrage per provincie, waarbij ook een deel van de opgewekte energie moet komen uit windenergie. In Limburg waait het minder hard dan in de kustprovincies, maar windenergie kan toch een goede bijdrage leveren. De Provincie Limburg heeft de opgave om in 2020 95,5 megawatt ‘wind op land’ te realiseren. Uit eerdere verkenningen is gebleken dat Holtum-Noord een van de kansrijke plekken is voor het realiseren van een kleinschalig windpark.

wapen provincie limburg