Participatie

Het is belangrijk dat het voorgenomen windpark voordeel oplevert voor direct omwonenden, de omgeving en de leefbaarheid.

De voordelen en mogelijkheden om in het voorgenomen windpark te participeren, zijn in overleg met de omgeving bepaald en verwerkt in een profijtplan. Het profijtplan bestaat bij Windpark Holtum-Noord uit vier onderdelen: zelf investeren, omgevingsfonds, concurrerend energietarief en een groenregeling voor buren. Wat deze onderdelen inhouden leest u in het profijtplan. Dit profijtplan wordt waar nodig de komende periode, in overleg met de omgeving, verder uitgewerkt en omgevingsafspraken worden vastgelegd.

Bewonersplatform
Wilt u als bewoner meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken? Meld u dan aan voor het bewonersplatform bij Rob Rietveld:
windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl

Bedrijvenplatform
Wilt u als bedrijf uw stem laten gelden en deelnemen aan het bedrijvenplatform? Meld u dan aan bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl

Verslag dialoogtafel
Verslag van de eerste dialoogtafel op 10 februari 2021
Verslag van de tweede dialoogtafel op 8 maart 2021
Verslag van de dialoogtafel op 7 april 2021
Verslag van de dialoogtafel op 18 mei 2021
Verslag van de dialoogtafel op 24 juni 2021
Verslag van de dialoogtafel op 27 september 2021

Verslag van de dialoogtafel op 11 november 2021
Verslag van de dialoogtafel op 20 januari 2022

Filmpje: voorbeeld bouw windpark

Daarnaast is om de overlast te beperken door geluid een maatwerkvoorschrift in de vergunning opgenomen zodat aan de WHO richtlijn wordt voldaan die strenger is dan de Nederlandse wetgeving.

In de afgelopen periode hebben een aantal participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De presentaties en verslagen van deze eerdere bijeenkomsten vindt u op deze website, klik op Omgeving. 

meisje met windmolen