Participatie

Onderzoek naar participatiemogelijkheden

Het is belangrijk dat het voorgenomen windpark voordeel oplevert voor direct omwonenden, de omgeving en de leefbaarheid.

De voordelen en mogelijkheden om in het voorgenomen windpark te participeren, zijn in overleg met de omgeving bepaald en verwerkt in een profijtplan. Het voordeel voor de omgeving bestaat bij Windpark Holtum-Noord uit vier onderdelen: zelf investeren, omgevingsfonds, concurrerend energietarief en een groenregeling voor buren. Wat deze onderdelen inhouden leest u in het profijtplan. Dit profijtplan zal waar nodig de komende periode, in overleg met de omgeving, verder worden uitgewerkt. 

In de afgelopen periode hebben een aantal participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De presentaties en verslagen hiervan vindt u op deze website, klik op Omgeving. 

meisje met windmolen