Visualisaties

Er zijn visualisaties gemaakt van de windmolens in de omgeving. Door op een van onderstaande links te klikken, ziet u een beeld vanuit dat punt. Op de overzichtskaarten kunt u de verschillende punten aan de hand van de nummering tussen haakjes terugvinden.

De visualisaties zijn gemaakt met afbeeldingen uit Google Maps; deze kunnen mogelijk iets verouderd zijn. De afmetingen en positionering van de windmolens zijn waarheidsgetrouw.

Viewpunten visualisatie windmolens holtum-noord