Omgeving

Zorgvuldig proces

Zowel de gemeente Sittard-Geleen als ENGIE vinden het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Op dit moment zijn we samen met de omgeving een dialoogtafel gestart om afspraken te maken en vast te leggen o.a. op basis van het profijtplan.

Hieronder vindt u de verslagen en presentaties van de diverse overlegmomenten met de omgeving.

Wilt u meer weten over de dialoogtafel? Klik hier

Kaart-positie-windmolens-Holtum-Noord

Documenten bijeenkomsten

Verslag webinar 25 november 2020


 Participatiebijeenkomst 3 september 2020

Verslag van de bijeenkomst

Presentatie Ventolines


Digitale inloopavonden juni 2020

Verslag dinsdag 9 juni 19 uur - inloopavond ontwerp vergunning

Verslag dinsdag 9 juni 20.30 uur - inloopavond ontwerp vergunning

Verslag woensdag 10 juni 19 uur - inloopavond bedrijven ontwerp vergunning

 

Participatiebijeenkomst 29 januari 2020 

Presentatie gemeente Sittard-Geleen

Profijtplan Windpark Holtum-Noord

Verslag van de bijeenkomst

 

Participatiebijeenkomst 11 december 2019 

Presentatie gemeente Sittard-Geleen

Verslag van de bijeenkomst

 

Participatiebijeenkomst 31 oktober 2019 

Verslag van de bijeenkomst

 

Participatiebijeenkomst 23 september 2019 

Presentatie gemeente Sittard-Geleen

Presentatie ENGIE

Verslag van de bijeenkomst

Uitkomsten interactieve vragenronden (Mentimeter)


Presentaties informatieavond 23 mei 2019
(Let op: doordat de presentatie opgeslagen is als pdf, werken de filmpjes niet)

Presentatie geluid

Presentatie slagschaduw en zicht

Presentatie natuur en veiligheid

Vragen, tips en suggesties nav informatieavond 23 mei 2019 Windpark Holtum-Noord

 

Bent u verbonden aan een organisatie, bedrijf of belangengroepering in Holtum-Noord? Neem gerust contact met Mirjam op. Voor de bedrijven is ook een infosheet samengesteld. Die kunt u hier nalezen.