Nieuws

Update Holtum-Noord juli 2022

Waar staan we?
De afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest rond vergunningen van windparken. Na uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak) heeft de gemeenteraad in 2021 een motie aangenomen die aangeeft dat de raad wil wachten op nieuwe landelijk regels voor windparken. ENGIE heeft begin 2022 een wijziging van de vergunning ingediend. Deze is door de gemeente afgewezen. Zowel ENGIE als de gemeente wachten nu op een uitspraak van de rechter over de vergunning die in 2020 is afgegeven.

Rechtszaak
Bij de rechtbank Maastricht loopt de zaak rond de ingediende bezwaren op de vergunning met verklaring van geen bedenkingen, zoals die door de gemeente is verleend in 2020. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak in behandeling wordt genomen.

Dialoogtafel
De dialoogtafel, een overlegorgaan tussen bewoners, bedrijven, de gemeente en ENGIE, heeft de afgelopen periode met enige regelmaat plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende regelingen en bijvoorbeeld het profijtplan verder uitgewerkt en vastgesteld. De verslagen van de tafels kunt u hier teruglezen. Op dit moment is een concept omgevingsovereenkomst afgerond.

Volgende stap
De volgende stap in het proces is het vormgeven van de financiële participatie. Hoe kunt u meedoen in dit project? De uitwerking daarvan start na de uitspraak van de rechter. Uiteraard houden we u op de hoogte van het tijdsverloop hiervan.