Nieuws

Voorontwerp Bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord

Op maandag 14 juni heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord. In het bestemmingsplan zijn de veiligheidscontouren rondom iedere windturbine vastgesteld.

 

Het voorontwerp van dit plan wordt binnen twee weken zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Eventuele inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.

 

Lees hier de volledige update van juni 2021.