Nieuws

Voorbereidingsbesluit windturbines Holtum Noord

De drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord worden met respect voor de omgeving gerealiseerd. Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat het in de omgeving van de windturbines veilig is voor mensen en gebouwen, zijn er rondom iedere turbine twee veiligheidscontouren vastgesteld. Lees hier de volledige Update van mei 2021