Nieuws

Verslag webinar en aanmelden dialoogtafel

De gemeente Sittard-Geleen stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan het windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Eén daarvan is dat het voordeel oplevert voor direct omwonenden. Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd profijtplan in ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid. Tijdens een online webinar op 25 november werd hierover door ENGIE, de gemeente en onafhankelijk belangenbehartiger voor bewoners, Rob Rietveld van NLVOW meer uitleg gegeven. Was u niet in de gelegenheid het webinar te volgen? Lees dan hier het verslag van de bijeenkomst. Hierin zijn ook de vragen en antwoorden opgenomen die tijdens de avond aan bod zijn gekomen.

Denk en praat mee
Zowel de gemeente als ENGIE vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden - bewoners én bedrijven - in de verder uitwerking van het profijtplan hun stem kunnen laten gelden. Hiervoor wordt in de periode tot aan de bouw van het windpark een aantal dialoogtafels georganiseerd, onder leiding van Mirjam Roorda-Knape (omgevingsmanager). De eerste vindt begin februari plaats. 

Aan de dialoogtafel nemen naast ENGIE, de gemeente en belangenbehartigers op het gebied van natuur en milieu, vier groepen deel: bestaande wijkplatforms / dorpsraden (2 personen), bewonersplatform gevormd door directe omwonenden (2 personen), BLOW-HN (2 personen) en een bedrijvenplatform (2 personen). Voorafgaand aan de dialoogtafel vinden verschillende voorbesprekingen plaats, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Deelname betekent overigens niet dat u instemt met het windpark.

Laat uw stem gelden
Wilt u als bewoner meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken? Meld u dan vandaag nog aan voor het bewonersplatform bij Rob Rietveld: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl

Wilt u als bedrijf uw stem laten gelden en deelnemen aan het bedrijvenplatform? Meld u dan aan bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl