Nieuws

Meld u aan voor het webinar op 25 november

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord. De gemeente stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark, zo moet het windpark voordeel opleveren voor de direct omwonenden. Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd profijtplan in ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid.

Tijdens een webinar op woensdag 25 november van 19.00 - 20.30 uur gaan we hier graag verder op in. We praten u kort bij over de actuele stand van zaken ten aanzien van het windpark, daarna lichten we toe hoe we de komende tijd de omgevingsafspraken uitwerken.

Lees hier meer informatie in onze update
Ga hier direct naar de aanmeldpagina voor het webinar (de aanmelding is inmiddels gesloten)