Nieuws

Omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdag 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord. De gemeente zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de energievoorziening in Sittard-Geleen.

Windpark Holtum-Noord telt drie windturbines en is hiermee het eerste windproject van deze omvang in Zuid-Limburg dat hiervoor een vergunning krijgt. De gemeente heeft van begin af aan als voorwaarde aan het windpark gesteld dat er voordeel van de windturbines ten goede komt aan de omgeving. Hiertoe is samen met belangstellenden een profijtplan opgesteld. Hierover hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. De verdere invulling wordt de komende periode opgepakt.

De definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning wordt binnen afzienbare tijd bekend gemaakt. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, die van 20 mei tot 1 juli ter inzage lag, wordt over dit besluit geïnformeerd en kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking beroep aantekenen. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kunnen de windturbines worden gerealiseerd. 

Parallel aan dit traject wordt de bouw van het windpark voorbereid. Een stap hierin is de aanvraag van de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking). Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van windstroom en grijze stroom, waardoor windenergie kan concurreren met elektriciteit uit kolen of gas. Daarna vindt de bouw en ingebruikname plaats. Naar verwachting neemt dit traject twee tot drie jaar in beslag. Welke windturbines er uiteindelijk worden geplaatst, kan nu nog niet worden gezegd. “Het is belangrijk dat met de keuze voor een bepaalde turbine overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen”, zegt wethouder Kim Schmitz. “Met ENGIE is daarom afgesproken dat ze bij de definitieve keuze de nieuwste ontwikkelingen onderzoeken.”