Nieuws

Besluitvormingstraject-omgevingsvergunning

In de ronde van 24 september aanstaande bespreekt de gemeenteraad van Sittard-Geleen de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning van het Windturbinepark Holtum Noord. Er is een half uur spreektijd gereserveerd voor eventuele insprekers.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft van 20 mei tot 1 juli 2020 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 100 zienswijzen ingediend tegen deze ontwerpverklaring.
 
De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 8 oktober aanstaande een besluit over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Het besluit wordt vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt over dit besluit geïnformeerd en kan binnen deze zes weken beroep aantekenen.