Nieuws

Reactietermijn indienen zienswijzen gesloten

De ontwerpvergunning voor het plaatsen van drie windturbines lag van 20 mei t/m 1 juli ter inzage. Inmiddels is de reactietermijn voor het indienen van zienswijzen gesloten.

Eind januari is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord ingediend bij de gemeente. Deze is nodig om de bouw van de windmolens mogelijk te maken. De ontwerpvergunning lag van 20 mei t/m 1 juli ter inzage.

De reactietermijn om zienswijzen in te dienen is inmiddels gesloten. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning heeft de gemeente 95 schriftelijke zienswijzen ontvangen.

In onze update leest u meer over de volgende stappen in dit proces.