Planning Windpark Holtum-Noord 2020-2025

Projectplanning

ENGIE, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg hebben in 2018 de intentie uitgesproken samen te onderzoeken of een windmolenpark op Holtum-Noord haalbaar is.

In de raadsvergadering van 8 oktober 2020 is door de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord voor de realisatie van drie windturbines. Hierdoor is de volgende stap gezet in het proces.

  • Het besluit van de gemeenteraad kunt u hier nalezen.

Parallel aan bovengenoemd proces, loopt het participatietraject met de omwonenden en bedrijven. In dit traject kunnen bewoners en bedrijven meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken.
Als bewoner kunt u zich hiervoor melden bij Rob Rietveld (bewonersplatform): windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl.
Als bedrijf kunt u zich melden bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl

 

Wilt u meer weten over het park en waar we nu staan in het proces?