ENGIE bouwt zandfilterinstallatie Wijlre

Zuid-Limburg
2019

In het mooie Zuid-Limburgse Wijlre (bekend van het Brand bier) heeft ENGIE een prachtige zandfilter­installatie gebouwd. Dit filter zal het huidige effluent van de lokale rioolwaterzuiverings­installatie (RWZI) nóg schoner te maken. 

Naar ENGIE Water Solutions
Zandfilters Wijlre

Duurzame investering

De installatie maakt het huidige effluent van de lokale rioolwaterzuiverings­installatie (RWZI) nóg schoner. Het gaat om een installatie met een capaciteit van 1.000 m3/h waarmee de laatste restjes aan zwevend stof, nitraat én fosfaat uit het huidige effluent van de RWZI worden verwijderd. Hiermee kan worden voldaan aan de nieuwe lozingseisen conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2017. Het gefilterde water wordt geloosd op de Kleine Geul, een ecologisch beschermd riviertje.

Naar Water Solutions
ENGIE bouwt zandfilterinstallatie in Wijlre