Onderhoud, beheer en services

Waterschap Zuiderzeeland

Breda
2014

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken wordt samengewerkt met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en/of andere organisaties.

In Midden- en West Brabant spoelen ruim 800.000 mensen elke dag hun afvalwater van de wc, douche en gootsteen in het riool. Waterschap Brabantse Delta zuivert dat water in 17 rioolwaterzuiveringen, zodat het weer schoon terug de natuur in stroomt.

De Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI) Nieuwveer is een van de 2 grootste RWZI’s en zuivert het water van 485.000 inwoner equivalenten. De RWZI is gevestigd in Breda en loost het water in het Hollands Diep.

In de installatie wordt het rioolwater van ca. 250.000 mensen gezuiverd. Sinds 2012 maakt de RWZI gebruik van een nieuwe slibverwerking, waarbij biogas wordt geproduceerd die met een warmtekrachtcentrale wordt benut.

Ontdek meer over ENGIE
Werkzaamheden Sophiatunnel 1

RWZI van Brabantse Delta breidt uit

RWZI Nieuwveer moet in de nieuwe situatie ook externe zuiveringsslib van de RWZI’s Rijen, Chaam, Riel en Baarle-Nassau kunnen verwerken. De totale hoeveelheid slib die verwerkt moet kunnen worden bedraagt 24.200 kg d.s./dag. Dit levert een hogere opbrengst op aan biogas om meer eigen elektrische energie op te wekken. Waterschap Brabantse Delta heeft de uitbestedingswens geformuleerd van het onderhoud aan de slib lijn.

Oplossing ENGIE

RWZI Nieuwveer moet in de nieuwe situatie ook externe zuiveringsslib van de RWZI’s Rijen, Chaam, Riel en Baarle-Nassau kunnen verwerken. De totale hoeveelheid slib die verwerkt moet kunnen worden bedraagt 24.200 kg d.s./dag. Dit levert een hogere opbrengst op aan biogas om meer eigen elektrische energie op te wekken. Waterschap Brabantse Delta heeft de uitbestedingswens geformuleerd van het onderhoud aan de slib lijn.