Smart Digital Operations

Samenwerking Vebego, Uniserver en ENGIE

Maastricht
2019

Vebego is voortdurend bezig met het innoveren van de schoonmaakbranche. Het bedrijf is bezig met Internet of Things oplossingen om hun werknemers efficiënter te laten schoonmaken, waardoor faciliteiten schoner en beter onderhouden zijn, wat leidt tot een betere leef- en werkomgeving.

Maar om deze focus op innovatie en impact vast te houden heeft Vebego behoefte aan stabiliteit en continuïteit, zo ook voor de IT omgeving die in elke organisatie van steeds crucialer belang is. Om dat te bereiken heeft Vebego de juiste partners om zich heen verzameld: technologisch bedrijf ENGIE Services en cloud distributeur Uniserver.

Met de IaaS oplossing van ENGIE is de IT infrastructuur nu klaar voor de toekomst.

Lees meer over IaaS
vebego medewerker

Vebego

In 1943 richtte Ton Goedmakers zijn bedrijf op om tewerkstelling in Duitsland te ontlopen. Hij overtuigde grote organisaties ervan dat ze het schoonmaakwerk beter konden uitbesteden, daar werd het beter en goedkoper van. En zo geschiedde. Ruim 75 jaar later heeft Goedmakers een schoonmaakimperium opgebouwd met ruim 35.000 medewerkers, 100+ bedrijven en één missie: bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen.

Uitgaan van eigen kracht
De IT-infrastructuur is voor veel organisaties van kritisch belang. Hierop worden belangrijke applicaties gehost voor verschillende doeleinden. Onder andere de ERP-systemen en
SAP-systemen zijn gehost in de datacenters van ENGIE, waarvoor Uniserver de IaaSdienstverlening verzorgt. ENGIE en Uniserver vertolken dan ook een strategische rol in de
IT-omgeving van Vebego. En juist daar steunt Vebego op de flexibiliteit en het lokale karakter van beide partijen. Ook hier weerklinkt hetfamiliare karakter van Vebego, waar langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen de standaard zijn. En dus draait het project in de toekomst ‘gewoon’ in de ENGIE datacenters. 

Patrick Keulen, Manager Smart Digital Operations bij ENGIE Services: “Bij Vebego zit schoonmaken in het DNA, bij ons vloeit IT door het bloed. Om Vebego verder op weg te helpen adviseren wij over de beste IoT-vendoren, hoe je data veilig van A naar B brengt, wat te doen met de data en hoe ze de privacy kunnen waarborgen. Zo kan Vebego zich concentreren op het zo efficiënt mogelijk inzetten van IT om de schoonmaakdiensten te optimaliseren. Onze partner Uniserver ondersteunt ons daarin met een betrouwbare infrastructuur in de vorm van Infrastructure as a Service (IaaS).”

Jack Bruijn, Key Accountmanager bij Uniserver: “De dienstverlening die ENGIE levert aan Vebego is gebouwd op onze infrastructuur, die we primair vanuit het datacenter van ENGIE in Maastricht-Airport leveren. Deze locatie is gekoppeld aan een volwaardige uitwijklocatie. Zo garanderen we optimale beschikbaarheid en hoeft Vebego zich geen zorgen te maken over een werkend en schaalbaar applicatieplatform. We denken mee over de koers die Vebego vaart en spelen daar op in. Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de infrastructuur en de diensten, waarbij flexibiliteit en beschikbaarheid key zijn. Omdat wij dit gedeelte van de keten uit handen nemen voor onze partner kunnen zij zich richten op innovatie in de schoonmaakbranche. Door goed samen te werken kunnen we onze diensten nog beter afstemmen op de behoeften van Vebego, zowel vandaag als in de toekomst.

logo vebego

Rogier Verberne

IT Director bij Vebego
“Wij zijn een echt familiebedrijf en focussen ons in alles wat we doen op de lange termijn. We zijn niet van korte klap, maar willen langetermijnrelaties aangaan met partijen die net zo in de wedstrijd zitten als wij. Die hebben we gevonden in zowel ENGIE als Uniserver."

Prettige samenwerking
Rogier Verberne, IT Director bij Vebego: “Wij zijn een echt familiebedrijf en focussen ons in alles wat we doen op de lange termijn. We zijn niet van korte klap, maar willen langetermijnrelaties aangaan met partijen die net zo in de wedstrijd zitten als wij. Die hebben we gevonden in zowel ENGIE als Uniserver. Het contract was begin 2019 na een samenwerking van vijf jaar ten einde.
In principe hadden we de luxe van keuzevrijheid om dit elders onder te brengen. Dat was echter totaal geen onderwerp van gesprek. ENGIE hanteert hoge standaarden op het gebied van IT en is in staat te voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan een productieomgeving.” Rogier vertelt enthousiast over de samenwerking met ENGIE en Uniserver en vertrouwt op het advies van
beide partijen. Rogier: “Ik vind het fijn dat beide partijen op het gebied van hosting de lead nemen, het is immers hun vak. Ik geef ENGIE en Uniserver daarom ook de vrijheid.”

Alleen zo kan Vebego aan doelstellingen voldoen
Door te vertrouwen op de expertises van de partijen is Vebego in staat zich zoveel mogelijk te richten op het bijdragen aan het welzijn van 10 miljoen mensen. De innovatiekracht van Vebego zorgt ervoor dat werknemers steeds beter inzicht krijgen in waar er intensief schoongemaakt dient te worden en welke plekken minder aandacht vereisen. Dat leidt tot tijdswinst, minder overlast, minder overbodig werk en kostenbesparing. Dat is ook voor de klanten van Vebego een goede zaak. Vebego realiseert door met slimme oplossingen te werken betere kwaliteit tegen dezelfde kosten of dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten. Door slimme innovaties in te zetten levert Vebego steeds meer toegevoegde waarde op het gebied van facilitaire dienstverlening. Rogier: “We gaan van break-fix naar predictive maintenance. Zo zit je nooit meer zonder wc-papier op het toilet en zijn wij steeds beter in staat om ons steentje bij te dragen aan een positievere maatschappij. De samenwerking tussen Vebego, ENGIE en Uniserver staat symbool voor de langetermijnfocus en de stevige relatie die het fundament vormt voor dit innovatieve project. Daar ben ik trots op en ik kijk uit naar de komende jaren.”