Educatie

Universiteit Twente en ENGIE Services vinden elkaar in duurzaam onderhoud en installatiebeheer

Enschede
2019 - 2028

Universiteit Twente (UT) zocht een partner voor het onderhoud, beheer en de optimalisatie van alle gebouwgebonden installaties op de uitgestrekte campus in Enschede. Dit voor een periode van tien jaar. Na een aanbesteding viel de keuze in 2019 op ENGIE. Kwaliteit, prijs, maar vooral het plan van aanpak, gaven de doorslag. In het begin was het zo nu en dan even aftasten, kijken beide partijen terug. Maar inmiddels, zo’n twee jaar verder, verloopt de samenwerking tot volle tevredenheid.

Zo is het aantal storingsmeldingen enorm afgenomen. “Hadden we in eerste instantie te maken met zo’n 1.300 meldingen per jaar”, geeft contractmanager namens ENGIE, Robert Bomert, aan. “Nu zitten we op zo’n vijfhonderd op jaarbasis.” 

UT bovenaanzicht 2
techmed centre UT

Liefde voor het vak

“Aan ons hoofddoel, het bereiken van minder storingen, werken we continu. Dit door te blijven sparren met elkaar, want het is niet een kwestie van een prestatiecontract sluiten en de boel vervolgens aan een contractant laten”, stelt contractmanager namens de UT, Raymond Morhée.  “Nee, gedegen onderhoud en beheer en in het verlengde daarvan het optimaliseren van installaties is een kwestie van samen de schouders eronder zetten. Weten dat je in het geval van een storing allebei bereid bent  net even verder te kijken om op die manier herhaling te voorkomen. Een stukje liefde voor het vak waarin we elkaar zonder meer vinden”, concludeert hij.

De universiteit koos er in 2019 voor de opdracht te gieten in een prestatiecontract met een looptijd van tien jaar, inclusief de afkoop van storingen. “We wilden dat óns doel - minder storingen - ook voor onze onderhoudspartner voorop zou staan”, legt hoofd vastgoed van de UT, Ray Klumpert, deze keuze uit. 

Alles in één hand
Conditiegestuurd onderhoud op basis van de NEN 2767-norm vormt de basis van de aanpak van ENGIE op de universiteitscampus waar 3.500 onderzoekers en docenten werken en zo’n 13.000 jongeren studeren. Onderhoud is afgestemd op het handhaven van het voor elke installatie vooraf bepaalde, gewenste niveau. “Maar daar blijft het niet bij”, benadrukt Klumpert. 

“Optimaliseren van de installaties betekent ook dat we van ENGIE verbetervoorstellen verwachten wanneer zij signaleren dat bepaalde installaties niet zo werken als ze zouden moeten doen. En vervolgens is het ook aan ENGIE om deze verbeteringen door te voeren. We willen als UT het liefst met maar één technisch dienstverlener te maken hebben als het gaat om onze installaties.”

Onze oplossing

Conditiegestuurd onderhoud vormt de basis van de aanpak van ENGIE wat betreft het onderhoud, beheer en de optimalisatie van alle technische installaties op de campus van de Universiteit Twente. Onderhoud is afgestemd op het handhaven van het voor elke installatie vooraf bepaalde, gewenste niveau. Dit volgens een prestatiecontract met een looptijd van tien jaar.

UT buitenzijde

Aandacht voor duurzaamheid
Naast zo min mogelijk storingen is duurzaamheid een tweede belangrijk punt als het gaat om het beheer van de technische installaties op de UT-campus. “En dan heb je het in eerste instantie over energie besparen”, stelt Klumpert. Op dit vlak is volgens hem het afgelopen jaar belangrijke winst behaald door installaties optimaal op elkaar af te stemmen en alleen te laten werken wanneer dit nodig is. 

“Verwarming, ventilatie en verlichting in een collegezaal bijvoorbeeld werken alleen wanneer een zaal ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Is een ruimte volgens ons reserveringssysteem niet bezet dan staat alles uit. Daarbij zoeken we continu naar verdere automatisering van systemen zodat verwarming en koeling in een ruimte niet tegelijk kunnen worden aangezet. Zo is al een wereld te winnen.”

Samen met ENGIE bekijkt de UT op deze manier per gebouw hoe dit soort afstemming en regeltechniek hen kan helpen nog meer te besparen. “Dit naast de vele kleine verbeteringen en andere optimalisaties die we als ENGIE al doorvoeren op basis van correctief en preventief onderhoud”, vult Bomert aan.

Een tweede duurzaamheidsaspect speelt volgens het hoofd vastgoed van de UT wanneer een bepaalde installatie of een onderdeel van een installatie toe is aan vervanging. Op dat moment wordt altijd gekeken of een meer duurzaam alternatief beschikbaar is. 

kennispark twente

Conditiegestuurd onderhoud

Ray Klumpert, hoofd vastgoed Universiteit Twente: “Het optimaliseren van onze installaties betekent naast conditiegestuurd onderhoud dat we van ENGIE verbetervoorstellen krijgen wanneer installaties niet zo werken als ze zouden moeten doen. Vervolgens voert ENGIE deze verbeteringen zelf door. Alles in één hand. Precies wat we zoeken in een onderhoudspartner.” 

Focus op analyse
In het hele traject van onderhoud, beheer en optimalisatie speelt het onderhoudsbeheersysteem  Planon van ENGIE een cruciale rol. “Dankzij Planon heeft ENGIE belangrijke stappen kunnen zetten in de analyse van storingen”, geven Klumpert en Morhée aan. 

Om storingen te kunnen verminderen, moet je immers weten waar en hoe vaak deze zich voordoen en waar deze uit voort komen. Gegevens die volgens beiden met één druk op de knop uit Planon te halen zijn. “Vervolgens kunnen we op assetniveau trends analyseren en zien waar de belangrijkste verbeterpunten zitten”, haakt Bomert in. De implementatie heeft best wat tijd en energie gekost, maar van deze inspanningen plukken de UT en ENGIE in de komende jaren de vruchten. Daarvan zijn beide partijen overtuigd.

Onderwijsomgeving++

Wat het samenwerken met de UT volgens Bomert voor ENGIE tot slot bijzonder maakt, is de uitdagende en dynamische omgeving die de campus vormt. “Je hebt het hier over een onderwijsomgeving++”, stelt hij. “Door bijvoorbeeld de labs en cleanrooms die er op de campus zijn, zie je raakvlakken met de industrie, waarin we ook actief zijn. Vanuit die achtergrond weten we hoe om te gaan met dat soort specialistische ruimtes.”

“Neem een groepje studenten dat soms weken of misschien wel maanden bezig is met een bepaald onderzoek. Wanneer wij dan, onaangekondigd, iets zouden veranderen aan de temperatuur of de luchtvochtigheid in zo’n labruimte dan is al dat werk zomaar voor niks geweest. Goede communicatie is daarom cruciaal.” Een conclusie die Klumpert en Morhée onderstrepen.

Meer weten over onze dienstverlening