Healthcare

ENGIE maakt voor Tjongerschans en Meriant toekomstgerichte ouderenzorg mogelijk

Heerenveen
2019

In Heerenveen opende in 2019 een nieuw expertisecentrum voor medisch-specialistische ouderenzorg zijn deuren. Ziekenhuis Tjongerschans en ouderenzorgorganisatie Meriant bundelen in het centrum hun krachten voor klinisch geriatrische zorg en revalidatiezorg. ENGIE droeg bij aan de totstandkoming van het centrum via onder meer een duurzame energievoorziening, verlichting en temperatuurregeling op maat en innovatieve domotica.

Lees meer over ENGIE Healthcare
ENGIE maakt voor Tjongerschans en Meriant toekomstgerichte ouderenzorg mogelijk
Tjongerschans en ENGIE

De Linde

Het nieuwe gebouw met de naam De Linde is een plek waar veelal acute, complexe medische zorg, onderzoek en behandeling plaatsvindt bij diverse ziektebeelden die samenhangen met het ouder worden. Daarnaast biedt het een omgeving voor kwetsbare mensen die revalideren en herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of behandeling in het ziekenhuis. Meriant participeert voor 75% in het centrum, het ziekenhuis neemt de overige 25% van de ruimte voor zijn rekening.

Bekijk de video

Dichtbij het ziekenhuis

De wens voor een nieuw expertisecentrum kwam op doordat beide organisaties een huisvestingsvraagstuk hadden voor de ouder wordende mens. Dit was een unieke kans om nog meer de samenwerking op te zoeken. “We hadden al een goede samenwerking in de keten”, vertelt Engelien Bosma, centrummanager klinische geriatrie bij Tjongerschans. “Dus toen de bestaande geriatrieafdeling met acht bedden te krap werd, gingen we met Meriant kijken naar gezamenlijke huisvesting: dicht bij het ziekenhuis, op één locatie en volledig ingericht op de verschillende doelgroepen.”

 

Hotelmatige uitstraling

Tjongerschans en Meriant richtten zich in de bouwkundige en installatietechnische aanbestedingen op een revaliderend klimaat. Dit klimaat moest tot stand komen door veel licht en een makkelijke verbinding met buiten: een groene omgeving die mensen in beweging brengt. Bosma: “Dat vroeg onder meer om daglichtlampen en een per kamer in te stellen temperatuurregeling. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan oriëntatie: elke afdeling een eigen kleur, heldere bewegwijzering. Om het valrisico te verkleinen, mochten er geen drempels komen. We wilden geen ziekenhuissfeer, maar streefden naar een hotelmatige uitstraling, waarbij we uiteraard wel hygiëne- en kwaliteitseisen in het oog hielden. Ook zetten we in op innovatie via domotica: met sensoren in de muren en in het bed kunnen we patiënten op afstand volgen en zo het werk van de verzorging en verpleging verlichten.”

 

Vertrouwen in de samenwerking

ENGIE kwam samen met bouwbedrijf Friso als beste uit de aanbestedingsrondes. “Beide bedrijven hadden een goede vertaalslag gemaakt van ons pakket van eisen: alles hadden ze in het ontwerp meegenomen”, zegt Bosma. “Friso kenden we al, ENGIE nog niet. Maar we hadden vertrouwen in de samenwerking door de vele goede referenties die ENGIE kon laten zien. Ons vertrouwen werd bevestigd door de vele prettige gesprekken die volgden. ENGIE begreep echt welke kant we op wilden.”

 

Prettige en adviserende opstelling

Het bouwproces kende een duidelijke projectstructuur, met één overstijgende projectleider en Bosma als inhoudelijk projectleider. “In diverse werkgroepen hebben we de wensen van de doelgroepen en van verzorging en verpleging vertaald naar het gebouw en de inrichting. De medewerkers zijn daar nauw bij betrokken geweest. Het was soms lastig, want je moet twee partijen in één gebouw voor twee doelgroepen onderbrengen, met elk eigen eisen en wensen. Hoe breng je die bij elkaar? Daar hebben we veel tijd aan besteed. ENGIE heeft zich daarin heel prettig en adviserend opgesteld. Zo nu en dan was er sprake van voortschrijdend inzicht: niet alles is volgens ontwerp gebouwd. ENGIE dacht op die momenten goed mee. We hadden een prettig en laagdrempelig contact met de projectleider van ENGIE: je kon altijd bellen en kreeg snel een reactie. Dat paste goed bij ons, ook in de samenwerking met de architect.”

 

Gasloos gebouw

Duurzaamheid speelde vanaf het begin mee in de wensen van Tjongerschans en Meriant. Het resultaat was een gasloos gebouw met warmtepomp en zonnepanelen. Bosma: “ENGIE kwam met nog veel meer duurzame ideeën! Biodynamische verlichting was een mooie oplossing, maar voor ons net buiten budget. Wel is de temperatuur per patiëntenkamer en andere gebruikersruimten te regelen, het licht is dimbaar in alle patiëntenkamers. Zelf controle hebben over de temperatuurregeling was in de warme zomer van 2019 meteen een groot verschil: niemand heeft last van de hitte gehad. We zijn heel tevreden met het resultaat, je ziet echt het verschil met de andere ziekenhuisafdelingen. De patiënten ervaren het ook als een heel fijn gebouw.” Het Heerenveense ziekenhuis wil op termijn ook de andere verpleegafdelingen vernieuwen. “Alle patiënten worden ouder, dus het is van belang om het hele ziekenhuis seniorvriendelijker maken. Daarbij gaan we zeker gebruikmaken van de lessen uit dit project.”

 

Oplossing ENGIE

Een duurzaam gasloos gebouw, met lucht-water-warmtepomp en zonnepanelen op het dak. De basiskoeling en verwarming vindt plaats via vloerverwarming, aangevuld met ventilatielucht. De centrale luchtbehandelingskast en de verwarmingsketel staan opgesteld in de dakopbouw. Verlichting via daglichtlampen, innovatief gebruik van domotica om patiënten van afstand te kunnen volgen.

Meer weten over de dienstverlening voor de Healthcare markt?

Lees meer over ENGIE Healthcare