Nieuw-Reijerwaard-header

Voordeel voor de omgeving

ENGIE wil graag dat de omgeving voordeel heeft van de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. ENGIE kijkt daarom naar mogelijkheden om bewoners en bedrijven mee te laten profiteren, ook financieel. De bedoeling is dat de windmolens samen met een lokale corporatie worden opgezet. Door middel van financiële participatie kunnen inwoners mede-eigenaar worden van een windmolen. ENGIE voert overleg met de Groene Stroom om burgerparticipatie op te zetten. Het doel is dat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners en bedrijven in de omgeving.