Vergunning groengasinstallatie verleend

Nieuw-Reijerwaard-header

Vanaf 18 februari ligt de door de milieudienst Rijnmond (DCMR) verleende vergunning voor een groengasinstallatie op Nieuw Reijerwaard ter inzage. Door de vergunningsverlening kunnen de plannen voor de bouw van een groengasinstallatie na maanden van voorbereiding verder worden uitgewerkt. Deze groengasinstallatie is een nieuwe stap in het verduurzamen van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Renegie Circulair is een samenwerking tussen Renes Recycling BV en energiebedrijf en technisch dienstverlener ENGIE.

Groene reststoffen

In de installatie, met de naam Renegie Circulair, worden groene (AGF-)reststoffen van AgroVersFood-logistieke bedrijven uit de regio omgezet in groen gas. In het ontwerp en de realisatie wordt veel aandacht besteed aan de wensen van omwonenden. Zo is luchtbehandeling tegen geurhinder een belangrijk punt in het ontwerp.

Vermindering CO2 en fijnstof

De verwachting is dat de installatie zo’n negen miljoen Nm3 gas per jaar opwekt. Het groene gas wordt toegevoegd aan het leidingwerk van Stedin en vervangt dezelfde hoeveelheid fossiel aardgas uit de bodem. Door de al aanwezige groene reststoffen uit de directe omgeving te gebruiken, worden extra vervoersbewegingen voorkomen en zelfs verminderd.

De komende weken ligt de vergunning nog ter inzage. Als u meer informatie wilt over dit duurzame project, stuur dan een bericht naar info@renes.nl