Virtueel bedrijfsbezoek Bedrijventerrein Agriport A7

Nieuw-Reijerwaard-header

Virtueel bedrijfsbezoek: een collectief energiesysteem, de investering waard!

Op donderdag 15 mei 2020 hebben bedrijven en bestuurders van Dutch Fresh Port het bedrijventerrein Agriport A7 virtueel bezocht. De vraag die centraal stond was: is een collectief energiebedrijf op Dutch Fresh Port de investering waard? Het virtuele bezoek werd georganiseerd door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), Priva, Royal Pride en ENGIE.

De deelnemers hebben deze kansen verkend door een blik te werpen op hoe Agriport A7 een innovatief energiesysteem heeft gerealiseerd. Wethouder Henk van Os van gemeente Ridderkerk en voorzitter van het bestuur van de GRNR benadrukte in zijn welkomstwoord dat Dutch Fresh Port een toekomstbestendig bedrijventerrein wil zijn. “En dat is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid [..] Alleen als we samen duurzame keuzes maken, kunnen we het voor elkaar krijgen”.

Frank van Kleef van glastuinbouwbedrijf Royal Pride Holland liet zien wat het gezamenlijke energiebedrijf Energie Combinatie Wieringermeer oplevert voor ondernemers. Op het terrein worden verschillende energieoplossingen zoals geothermie, gas en biomassa gecombineerd en tussen bedrijven uitgewisseld. Uit zijn ervaring wordt duidelijk dat als bedrijven samen investeren, er meer voordeel te halen valt. Gebiedsontwikkeling vanuit een blanco vel staat centraal. “Steeds vanaf het begin hebben we de keuze gemaakt wat is goed voor het hele gebied, dat gaan we doen, en die beslissing gaan we terugvertalen naar individuele bedrijven”.

Meiny Prins, CEO van Priva, gaf haar visie op toekomstbestendige bedrijventerreinen en steden. Zij schetste hoe Agriport A7 een internationaal voorbeeld is geworden waarbij nieuwe verdienmodellen worden gecreëerd door verschillende oplossingen te integreren. Zij gaat in op de vraag waarom samen investeren in lokale energie zinvol is. “We zijn niet alleen diegene die tomaten produceren, maar we zijn ook diegene die energie leveren aan de omgeving, of die het water hergebruiken of op een andere manier onze business model op gaan bouwen. Het is de mix die uiteindelijk maakt dat het rendabel is”.

Tijdens de paneldiscussie zijn veel vragen van de ondernemers aan bod gekomen. De deelnemers gaven aan dat de integrale visie naar de toekomst erg inspirerend is. Johan in ’t Veld van VBO Fresh Worlds zegt veel kansen te zien voor Dutch Freshports. Nico van Ruiten van Greenport West Holland neemt mee dat “het begint bij een gezamenlijk belang en de overtuiging dat verdere besparing en verduurzaming no regret is. Bij voortschrijdend inzicht ontstaan voortschrijdende voordelen”. Wethouder Tanja de Jonge stelt voor te starten met het advies van Frank van Kleef om met een leeg blad te starten en te gaan schetsen. Hier komt een ‘design thinking’ sessie voor.

Bekijk hier het video verslag.