Windturbine

Voor het slimme energiesysteem is duurzaam opgewekte elektriciteit een essentieel onderdeel. ENGIE gaat daarom drie windmolens realiseren langs de Verbindingsweg.

Omdat windenergie een belangrijk onderdeel is van duurzame energievoorziening, is in het inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland is de plaatsing van drie windmolens in het gebied opgenomen. In de concessieovereenkomst is afgesproken dat ENGIE de drie windmolens gaat realiseren.

Om de windmolens te kunnen plaatsen, moet ENGIE over een omgevingsvergunning beschikken. ENGIE beschikt reeds over een omgevingsvergunning voor de drie windmolens die op het terrein van Nieuw Reijerwaard liggen. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk.

Als alles volgens planning verloopt zullen de windmolens in 2021 worden gebouwd.

Participatie
ENGIE wil graag dat de omgeving voordeel heeft van de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. ENGIE kijkt daarom naar mogelijkheden om bewoners en bedrijven mee te laten profiteren, ook financieel. De bedoeling is dat de windmolens samen met een lokale corporatie worden opgezet. Door middel van financiële participatie kunnen inwoners mede-eigenaar worden van een windmolen. ENGIE voert overleg met de Groene Stroom om burgerparticipatie op te zetten. Het doel is dat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners en bedrijven in de omgeving.