Groen gas installatie

Samen met Renes Recycling BV wil ENGIE onder de naam Renegie groen gas gaan winnen uit organisch afval van aardappelen, groente en fruit. Dit afval komt van bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en uit de omgeving.

Renes bedient nu 95% van de bedrijven van het fruitcluster in de regio. Door het afval in Nieuw Reijerwaard te vergisten, worden lokale beschikbare reststromen gebruikt om biogas te maken. Biogas wordt gemaakt door vergisting. Dit is het proces waarbij organisch materiaal wordt omgezet naar biogas. Na opwaardering heeft biogas dezelfde kwaliteit als aardgas, en dan mag je het groen gas noemen. Het groene gas is duurzaam omdat het schoon wordt geproduceerd (zonder CO2-uitstoot) en compleet hernieuwbaar is. Renes en ENGIE dragen met dit project bij aan een lokaal circulair energiesysteem.

In Nieuw Reijerwaard wordt in principe alleen aardappel-, groente- en fruitafval vergist tot biogas. Omdat je maar een enkele reststroom vergist, heet dit monovergisting. In Nieuw Reijerwaard wordt er dus geen dierlijk mest vergist.

Groen gas is daarmee een duurzame variant van aardgas en kan voor dezelfde toepassingen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming van huizen of processen waarbij hoge temperatuur noodzakelijk is. Ter vergelijking: de groen gas installatie kan ongeveer evenveel gas opwekken als nodig is om vijf- tot zesduizend huishoudens te voorzien van duurzaam gas. Groen gas draagt op die manier bij aan de verduurzaming van Nederland.

Het in 2018 gepubliceerde rapport ‘Green Liaisons’ laat zien welke rol groen gas heeft in het verlagen van de CO2 uitstoot en welke belangrijke rol het kan spelen in de energietransitie.

De verwachting is dat Nederlandse groen gas installaties in 2030 3 miljard kubieke meter groen gas kunnen opwekken. In 2050 zou dit zelfs 11 miljard kubieke meter groen gas kunnen zijn. Op dit moment wordt er in Nederland ongeveer 100 miljoen kubieke meter groen gas opgewekt.

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, moeten er de komende jaren veel groen gas installaties bijkomen.

Door de biovergisting op Nieuw Reijerwaard plaats te laten vinden worden duizenden ritten met vrachtwagens teruggedrongen. Het door Renes verzamelde groente- en fruitafval (vorig jaar 50.000 ton) uit de omgeving van Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht wordt nu naar een vergistingscentrale in Zeeland gereden.

Lees ook meer in de projectbeschrijving van Renegie Circulair.