Nieuw-Reijerwaard-header

Om te voldoen aan de energie- en warmtevraag van de bedrijven op Nieuw Reijerwaard, wordt verder gekeken dan het gebied zelf. Om aan de warmtevraag te voldoen werkt ENGIE aan een geothermiebron buiten het gebied. In het gebied zelf is dit niet mogelijk omdat het een waterwingebied is. De warmte die in de regio gewonnen kan worden, kan in de Rotterdamse warmterotonde gevoed worden en afgenomen worden in Nieuw Reijerwaard. Zo ontstaat er energie-uitwisseling op regionale schaal. En er is de optie om op de Maasvlakte een electrolyser neer te zetten die waterstof produceert. Waterstof kan voor verschillende doeleinde gebruikt worden, in de gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie.

Daarnaast kijken we naar alternatieve bronnen van warmte, zoals bijvoorbeeld restwarmte vanuit de bedrijven. Zo kan energie worden 'hergebruikt' en hoeft er minder energie te worden opgewekt.