Nieuw-Reijerwaard-header

Voor ENGIE is het belangrijk dat het duurzame energiesysteem van een zo groot mogelijke waarde is voor de omgeving. Het energiesysteem levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de doelen die daarvoor zijn opgesteld in het Klimaatakkoord. Daarom werkt ENGIE nauw samen met verschillende belanghebbenden.

Een belangrijke partner is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), opgericht door de gemeentes Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht om het bedrijventerrein te ontwikkelen. Met de BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) heeft ENGIE is ook intensief contact. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland een belangrijke partner. Nieuw Reijerwaard kan namelijk een belangrijke rol spelen in het Smart Multi Commodity Grid dat de provincie voor ogen heeft, zoals te lezen valt in de visie DeltaGrid 2050. Samen met netbeheerder Stedin werken we om een samenhangend energienetwerk te creëren. Met energiecoöporaties, waaronder Groene Stroom, kijkt ENGIE naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie zodat inwoners mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen en stroom van de windmolen te gebruiken.

Maar onze belangrijkste partners zijn de bedrijven: samen zorgen we voor een duurzaam systeem.