Nieuw-Reijerwaard-header

Slim energiesysteem

Het bedrijventerrein is gericht op logistiek van agrarisch producten en food. Dit betekent dat hier voedsel wordt opgeslagen, verwerkt en weer verder wordt gedistribueerd. Over het algemeen gebeurt dit in grote hallen met koelhuizen. Deze hallen hebben een specifieke energievraag én aanbod van reststromen. Zo is er een grote behoefte aan koude en leveren de gebouwen en processen aan de andere kant restwarmte en biomassa. Dit biedt kansen voor verduurzaming.

Duurzaamheid is ook onderdeel van het inpassingsplan. Hierin is opgenomen dat de locatie Nieuw Reijerwaard een gebied is voor onder andere windenergie, zonne-energie, biovergisting en warmte- en koudeopslag.

De duurzaamheidsambitie past goed bij ENGIE. ENGIE wil namelijk koploper zijn in de energietransitie. Na een intensief aanbestedingstraject, hebben de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam een concessieovereenkomst gesloten met ENGIE. ENGIE krijgt 25 jaar lang de kans om samen met de bedrijven, omwonenden, de netbeheerder en de gemeenten het gebied om te toveren tot een van de duurzaamste bedrijventerreinen van Europa. Het doel is om een samenhangend, duurzaam en slim energiesysteem te realiseren.

ENGIE zorgt voor het ontwerp van (delen van het) slimme energiesysteem en de realisatie en optimalisatie daarvan. Het beheer, onderhoud en monitoring liggen ook in de handen van ENGIE. Zo worden vestigende bedrijven ontzorgd en hebben zij een partner met bewezen betrouwbare technische dienstverlening, duurzaamheid en innovatiekracht. Het doel is om een energienetwerk te creëren waarin zoveel mogelijk hernieuwbare energie aangeboden wordt, en zo min mogelijk energie verloren gaat.

De ontwikkeling en uitrol van een slim energiesysteem levert een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de regio. Het slim maken van een gebied is mogelijk door verschillende technologieën en innovaties aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen (duurzame) energieopwekking, -opslag, -levering en mobiliteit. Dit noem je systeemintegratie. Een volledig geïntegreerde smart area kan leiden tot forse efficiëntieslagen in kosten en energiebesparing.

Lees hier meer over de nauwe samenwerking van ENGIE met verschillende belanghebbenden.