Financiële en Zakelijke dienstverlening

Aanpak 'quick wins' vermindert uitstoot en verlaagt kosten

Valkenburg
2017

ENGIE is als technisch onderhoudspartner nauw betrokken bij Holland Casino. Op slimme en laagdrempelige wijze heeft ENGIE de CO2-uitstoot en de energiekosten van het casino in Valkenburg verlaagd. Zonder dat daar hoge investeringen voor nodig waren. Het resultaat is een besparing van 20% op de CO2-uitstoot en energiekosten.

In het casino in Valkenburg hebben we na onderzoek en analyse laten zien wat de besparingsmogelijkheden zijn wanneer je technische installaties beter op elkaar afstemt. Deze verbeteringen hebben we als ENGIE doorgevoerd.

Ook starten met verduurzamen?

Lees meer over de mogelijkheden bij ENGIE
holland casino

Eerst het laaghangend fruit aanpakken

Duurzaamheid heeft bij Holland Casino de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, stelt  Pieter Boers, manager  Real Estate & Facilities van Holland Casino.  “Dit houdt in dat we van betekenis willen zijn voor onze omgeving. Ook als het gaat om duurzaamheid. We beseffen dat we een grootverbruiker zijn qua energie. Dat willen we, waar mogelijk, beperken.” “Al pratend met onze contactpersonen bij ENGIE kwamen we op de mogelijkheden van het terugbrengen van onze CO2-uitstoot en het verlagen van onze energierekening”, vertelt Boers. “Dit op een relatief eenvoudige manier. Door, zoals ENGIE het noemt, eerst ‘het laaghangend fruit aan te pakken’.” 

“Na een eerste analyse werd al snel duidelijk dat er besparingskansen lagen die niet direct om grote investeringen vroegen”, geeft Mark Verheijen, energieconsultant bij ENGIE, aan. “De optimalisatie van de technische installaties bijvoorbeeld. Een oplossing met een korte terugverdientijd die eenvoudig kon worden geïmplementeerd. Een logische eerste stap in de energietransitie waarin we bedrijven begeleiden."

Kostbare energie ging verloren

Uit de analyse bleek dat technische installaties in het casino in Valkenburg niet goed op elkaar waren afgestemd. Iets dat ENGIE veel vaker ziet bij bedrijven. Ook bleek dat er buiten openingstijden relatief veel energie werd  verbruikt. Daarbij stonden installaties nog ingesteld op de situatie waarin er nog in het  casino gerookt mocht worden, waardoor kost- bare energie verloren ging aan de zuivering van lucht. “Eyeopeners voor ons”, beaamt Boers.

De nodige verbeteringen qua afstemming van de installaties zijn inmiddels doorgevoerd. En de conclusie van Boers is duidelijk. “Het is ongelooflijk wat een herijking van je technische installaties betekent voor het omlaag brengen van je CO2-uitstoot én voor je energierekening. En de investering om dit voor elkaar te krijgen, hebben we in een jaar terugverdiend.” 

Deze snelle resultaten zie je volgens Verheijen terug bij vrijwel alle bedrijven wanneer zij, als eerste stap in de energietransitie, aan de slag gaan met het optimaliseren van hun technische installaties. Of je het nu hebt over industriële partijen of (zakelijke) dienstverleners.

Continu kritisch op prestaties

In het verlengde van de optimalisatieslag wil Holland Casino ook meer grip hebben op energieverbruik en -kosten. Reden voor ENGIE om in Valkenburg een dashboard én innovatieve bemetering te introduceren.

“Meten is immers weten”, geeft Boers aan. “Nu kunnen we continu kritisch zijn op onze (energie)prestaties en waar nodig bijsturen.” De gecombineerde aanpak van energiebesparing en -monitoring in Valkenburg smaakt wat Boers betreft naar meer. De mogelijkheden op dit vlak voor andere vestigingen van Holland Casino worden dan ook bekeken.