Water Solutions

Nieuwe RWZI Stein: een voorbeeld voor de waterschapsmarkt

Stein (Limburg)
2020/2021

De compleet nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein is duurzaam, innovatief en toekomstbestendig. ENGIE is voor het project in Stein de hoofdaannemer. Onze werkwijze kenmerkt zich door: 

- Werken in bouwteams
- Bouwen met oog op de toekomst
- Modulaire aanpak & centrale inkoop

Naar ENGIE Water Solutions
Basis: openheid en vertrouwen

Duurzaam en innovatief ontwerp

De oude RWZI in Stein, gebouwd in 1984, voldoet niet meer aan de aangescherpte lozingseisen uit de Kader Richtlijn Water (KRW): water moet schoner. Reden voor WBL om te kiezen voor een compleet nieuwe, meer duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. Behalve voldoen aan de strengere lozingseisen moet de nieuwe RWZI ook relatief minder energie gebruiken én worden ontworpen volgens het Verdygo-concept, een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek die WBL zelf heeft ontwikkeld.

Modulaire aanpak

Binnen het concept Verdygo wordt met bovengrondse modules gewerkt. Deze modules, die het formaat hebben van een standaardcontainer, kunnen op een willekeurige locatie in elkaar worden gezet om vervolgens op het terrein van de RWZI in Stein volgens het plug & play-principe aan elkaar te worden gekoppeld. 

Het grote voordeel van dit modulaire systeem is dat modules, indien nodig, gemakkelijk kunnen worden vervangen. Daarbij kan de RWZI naar behoefte eenvoudig worden op- en afgeschaald. Zo kan het waterschap beter inspelen op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen. 

RWZI Stein bouwt innovatief en duurzaam rioolwaterzuiveringsinstallatie

Voordelen van de Verdygo-techniek

"Flexibiliteit en een hoge mate van standaardisatie”, vat Har Coenen, manager van de afdeling projectmanagement namens WBL de belangrijkste voordelen van Verdygo samen. “Dat leidt automatisch tot lagere kosten voor WBL en dus voor de burger. Het zou mooi zijn als we deze bouwwijze in Nederland zouden kunnen uitrollen. Dan wordt het nóg voordeliger, want hoe vaker de techniek wordt toegepast hoe beter en goedkoper deze wordt.”

Een ander voordeel dat hij nog wil noemen, is dat met de Verdygo-techniek ook een belangrijke stap wordt gezet op het vlak van circulair denken. “Hergebruik is dankzij de eenvoudige demontage van de verschillende modules immers in het Verdygo-concept ingebakken”, geeft hij aan.

ENGIE verzorgt centrale inkoop

Bijzonder is dat tegelijk met het project in Stein ook een nieuwe RWZI voor Waterschapsbedrijf Limburg in Panheel wordt gebouwd. Dit op exact dezelfde wijze, volgens dezelfde richtlijnen. Bij dit project is ENGIE niet betrokken als (hoofd)aannemer, maar wel is ENGIE hier net als voor het project in Stein verantwoordelijk voor de centrale inkoop. 

“Waardoor WBL niet alleen uniformiteit krijgt maar ook extra geld bespaart”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE uit. “Zo wordt behaalde inkoopkorting door de aannemers teruggegeven aan WBL.”

Basis: openheid en vertrouwen

“De samenwerking tussen de verschillende partijen is gebaseerd op openheid en vertrouwen”, gaat Smits verder. “Voorbeeld hiervan is dat alle risico’s in kaart worden gebracht en dat vervolgens gezamenlijk wordt besloten wie welk risico het beste kan beheersen. WBL beheert de vastgestelde risicopot en betaalt alleen als het risico optreedt.” 
Om op deze manier te kunnen samenwerken heeft WBL in 2018 een innovatief contract gesloten met drie aannemers. Raamcontractanten waarmee WBL in een periode van zes jaar een aantal serieuze projecten wil realiseren, waaronder dus deze modulaire zuiveringsinstallaties in Stein en Panheel en eerder al in Weert.

“Het betreft hier projecten onder behoorlijke tijdsdruk. Door op deze manier in een bouwteam samen te werken, kunnen we deze projecten binnen de gestelde tijd realiseren. Binnen een traditioneel traject was dit nooit gelukt”, weet George van Oijen, projectmanager namens WBL. “Dat bleek al meteen in de ontwerpfase waarin we veel tijd hebben gewonnen doordat we hierin als WBL nauw betrokken zijn geweest. Zo konden we mede sturing geven.” 

Lees meer over ENGIE Water Solutions
De oude RWZI in Stein, gebouwd in 1984, voldoet niet meer aan de aangescherpte lozingseisen uit de Kader Richtlijn Water (KRW): water moet schoner.

Social return

De diverse modules die uiteindelijk samen de nieuwe RWZI in Stein gaan vormen, worden voor een belangrijk deel in elkaar gezet op het terrein van het Technisch trainingscentrum van Vakwijs opleidingen in Stein. Bij de montage zijn onder andere (oud)-medewerkers van ENGIE,  jonge techneuten in opleiding van Goflex Young Professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Arbeidsmarktbureau en bemiddelingsbureau Metechnica betrokken. Tijdens dit project worden zij allen in meer of mindere mate opgeleid voor een vak in de techniek. “Een bijzonder aspect van dit project in het kader van social return”, legt Smits uit.
 
Hoewel het project nog niet is afgerond, kan hij nu al zeggen dat de snelle en efficiënte uitvoering ervan navolging zal krijgen. Door het bovengronds, modulair en gestandaardiseerd bouwen zijn de kosten van de RWZI’s in Stein en Panheel ten opzichte van traditionele bouw met ruim twintig procent verlaagd. De bouwtijd is met een derde verkort en daarbij kan WBL met dit concept wat betreft onderhoudskosten ook nog eens twintig procent op jaarbasis besparen, rekent hij voor. 

“Een voorbeeld voor de waterschapsmarkt”, concludeert hij. “Niet alleen qua duurzame innovatie, maar zeker ook als het gaat om duurzame samenwerking.”

ENGIE Water Solutions RWZI Stein Limburg

‘Contact’ boven ‘contract’

We hebben hier samen met ENGIE en de twee andere contractpartners een ontwikkeling doorgemaakt waarbij is gekozen om projectoverstijgend van elkaar te leren. Naar de toekomst toe betekent dit ook dat de drie contractpartners dezelfde kennis hebben, zowel van de Verdygo- bouwtechniek als van de nieuwe manier van samenwerken”, gaat Coenen verder. “Een samenwerking waarbinnen ‘contact’ belangrijker is dan ‘contract’. En ja, dat smaakt naar meer.

Het succes van de samenwerking met ENGIE en de andere partners heeft volgens Van Oijen zeker ook met de mensen te maken, vult hij zijn collega aan. “Om zo te kunnen werken heb je proactieve professionals nodig die denken in het algemeen belang. Dat is hier absoluut het geval. Best for project staat voor iedereen voorop.