Water Solutions 

ENGIE realiseert in bouwteam duurzame vergisting voor RWZI Nieuwveer

Breda
2020

Rioolwaterzuivering (RWZI) Nieuwveer in Breda is bekend terrein voor ENGIE. In 2012 verzorgde ENGIE er in opdracht van waterschap Brabantse Delta een compleet nieuwe slibinstallatie. Aansluitend volgde een onderhoudscontract en onlangs maakte ENGIE binnen een bouwteam met het waterschap en Witteveen +Bos een installatie op Nieuwveer compleet geschikt voor thermofiele vergisting. Deze duurzame vergisting levert naar verwachting vijftien procent meer biogas dan voorheen.

Lees meer over ENGIE Water Solutions
Slibverwerking RWZI Nieuwveer: ENGIE Water Solutions

Waterschappen zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. In het geval van RWZI Nieuwveer gaat het om afvalwater uit Breda en omgeving. Bij de zuivering van dit water blijft slib over dat na de zuivering wordt vergist. Met het biogas dat bij dit vergistingsproces vrijkomt, wekt het waterschap elektriciteit op. Op Nieuwveer levert het waterschap een deel van de restwarmte aan het gemeentelijk warmtenet in een Bredase woonwijk. En een deel wordt op de zuivering zelf gebruikt. 

Dubbele duurzame winst


Omdat waterschap Brabantse Delta duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan – de ambitie is om in 2025 energieneutraal te zijn en in 2050 grondstofneutraal – wil het met de slibverwerking zoveel mogelijk biogas uit slib halen. Reden om de vergistingsinstallatie geschikt te willen maken voor zogenoemde thermofiele vergisting: vergisting op een temperatuur van zo’n 55 graden, waar dit normaal gebeurt op een temperatuur van ongeveer 35 graden. 

Dankzij deze hogere temperatuur levert dezelfde installatie naar verwachting vijftien procent meer biogas dan bij vergisting op een lagere temperatuur. Daarbij hoeft er na de vergisting op hogere temperatuur vijftien procent minder slibafval te worden afgevoerd, dubbele duurzame winst dus. Om de installatie geschikt te maken voor deze duurzame vorm van vergisting was een nieuwe warmtewisselaar nodig. Een project dat ENGIE in een bouwteam met Brabantse Delta en Witteveen +Bos heeft gerealiseerd.
 

Samenwerking in een bouwteam

Het bijzondere van dit project is volgens tendermanager Coen Smits van ENGIE zonder meer het duurzaamheidsaspect, maar zeker ook de manier van samenwerken in een bouwteam waarvoor Brabantse Delta hier heeft gekozen. Een heel efficiënte manier van werken waar ENGIE al bekend mee was. 

“Als waterschap zijn we voortdurend op zoek naar manieren om beter samen te werken met marktpartijen waarbij we zo goed mogelijk van elkaars kracht en kennis gebruik willen maken. Dit zeker in projecten waar de factor tijd een rol speelt en/of in projecten waar de oplossing nog niet helemaal helder is”, legt contractmanager Robin Verstraete namens Brabantse Delta de keuze voor deze manier van samenwerken uit.

Nieuwveer referentie ENGIE

De voordelen van bouwteams

“Door op Nieuwveer in een bouwteam aan de slag te gaan, zijn nieuwe technische oplossingen in beeld gekomen en hebben we de benodigde aanpassingen binnen een jaar kunnen realiseren”, vult John Gooiker, projectmanager van Brabantse Delta, zijn collega aan. 

 “Je werkt in een bouwteam niet naast elkaar, maar met elkaar”, gaat Smits verder. “En dit al meteen vanaf de start. Terwijl we nog aan het calculeren waren, waren we ook al samen aan het ontwerpen. Zo hebben we zeker in de beginfase van het project enorm veel tijdwinst geboekt.”

Meerwaarde ENGIE

In die ontwerpfase bewees ENGIE direct haar meerwaarde. Het oorspronkelijke idee van het waterschap was om een extra wisselaar in het gebouw te plaatsen. Maar hiervoor moesten grote aanpassingen aan het gebouw worden gedaan. Zo zou bijvoorbeeld het dak eraf moeten omdat hiervoor uitbreiding in de hoogte nodig was. De oplossing van ENGIE behelsde echter één nieuwe wisselaar in het gebouw waardoor geen bouwkundige aanpassingen nodig waren. Een enorme besparing in tijd en in geld. 

Een oplossing die ENGIE hier kon aandragen op basis van eerdere ervaringen met andere RWZI’s, maar zeker ook op basis van de specifieke ervaring die ENGIE als onderhoudspartij al had specifiek met de installaties op Nieuwveer.

Op basis van vertrouwen

Terugkijkend is Brabantse Delta heel tevreden over de totstandkoming van het project. Gooiker noemt vooral ‘de open samenwerking op basis van vertrouwen positief’. “Bij twijfel zijn we direct het gesprek met elkaar aangegaan. Dat merk je vervolgens in de uitvoering. Alles is heel efficiënt verlopen.”

“Door op deze manier in een bouwteam te werken, zit er geen vertraging tussen ontwerp en uitvoering”, vult Verstraete zijn collega van het waterschap aan. “Dat er vooraf ook nog eens duidelijkheid was over het budget scheelt een boel gehakketak over en weer. Waardoor echt ieders energie kon gaan naar het gezamenlijke einddoel: het realiseren van een duurzame vergistingsinstallatie.” 

Kom in contact met onze collega's