Samenwerking volgens Marktvisie

Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen

Sluiskil en Sas van Gent
2017-2021

Het project Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen omvat het moderniseren van de technische installaties en op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen in het zuidelijkste puntje van Zeeuws-Vlaanderen: Draaibrug Sluiskil en Draaibrug Sas van Gent. De draaibruggen maakten onderdeel uit van een traditioneel UAV-GC-project waarin eerder al vijf objecten zijn aangepakt. 

ENGIE en Rijkswaterstaat werken hierin samen in één gemixt team op een gezamenlijke projectlocatie. Er zijn geen schaduwrollen, op elke functie zit één persoon. Zo is de projectmanager van ENGIE, de contractmanager van RWS, enz. Ook in de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van beide organisaties en wordt er samen gewerkt aan één gemeenschappelijk doel. Op deze manier hebben beide partijen de garantie dat het project op een meest efficiënte & effectieve wijze tot stand wordt gebracht, waarbij de prijs, kwaliteit en klanttevredenheid in optimale verhouding staan!

Meer weten over Infra objecten van ENGIE?
Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen

Merijn Dongen van Bright TV over het project