Image

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen én ingeleende medewerkers elke dag veilig hun werk kunnen doen en daarna ook weer gezond thuiskomen, hechten wij veel waarde aan veiligheid in het dagelijks werk. De afgelopen jaren heeft ENGIE veel energie gestoken in het creëren van een veiligheidscultuur, waarbinnen het voorkomen van ongevallen centraal staat. Het kernteam Veiligheid voert het plan uit en bewaakt de voortgang. Elk bedrijf binnen ENGIE draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft haar eigen beleid.

Onze ambitie

ENGIE streeft naar nul ongevallen. Daarmee willen we ons onderscheiden in het veilig realiseren van opdrachten.

ENGIE heeft in 2020 haar doelstellingen op veiligheidsgebied overtroffen. We zijn trots op onze medewerkers en de medewerkers van ingeleende bedrijven, voor wie veiligheid de hoogste prioriteit is. Ook hun leidinggevenden verdienen een compliment voor de steun en support die zij aan hun team bieden als het gaat om ingrijpen bij risicovolle situaties. ENGIE blijft continu verbeteren en verder bouwen aan de veiligheidscultuur.

Zo werken wij aan veiligheid

Leren van ervaringen

Ondanks dat onze prestatie op het gebied van veiligheid de afgelopen jaren goed is geweest willen we ons continu blijven verbeteren. Hiervoor hebben we een werkgroep (REX werkgroep) samengesteld die de hoog potentiele incidenten onderzoekt en verbetervoorstellen bedenkt om herhaling van deze incidenten te voorkomen. Om herhaling van incidenten te voorkomen, is de REX-werkgroep bezig met het concretiseren van nieuwe interventies op de vier hoogst potentiële risico’s in ons werk. Door ons op deze hoofdlijnen te concentreren geloven we erin dat de kans op ernstige incidenten substantieel wordt verminderd.

Eén VGM systeem

Voor de verschillende ENGIE bedrijven in Nederland wordt gewerkt aan een centraal Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) systeem. Door maar liefst zeventien werkgroepen, waar alle regiobedrijven in zijn vertegenwoordigd, wordt een eenduidig beleid opgesteld dat voor alle bedrijven zal gelden.