Image

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen én ingeleende medewerkers elke dag veilig hun werk kunnen doen en daarna ook weer gezond thuiskomen, hechten wij veel waarde aan veiligheid in het dagelijks werk. De afgelopen jaren heeft ENGIE veel energie gestoken in het creëren van een veiligheidscultuur, waarbinnen het voorkomen van ongevallen centraal staat. Het kernteam Veiligheid voert het plan uit en bewaakt de voortgang. Elk bedrijf binnen ENGIE draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft haar eigen beleid.

Image

Onze ambitie

ENGIE streeft naar nul ongevallen. Daarmee willen we ons onderscheiden in het veilig realiseren van opdrachten.

De resultaten van 2019 waren op veiligheidsgebied naar verwachting goed. Zo hebben wij minder verzuimongevallen gehad dan andere jaren. Dat verdient een groot compliment aan onze medewerkers en de medewerkers van ingeleende bedrijven! Verder stond 2019 in het teken van ‘leren van ervaringen’ en het verbeteren van ons interne communicatiekanaal. Middels een werkgroep hebben we specifieke incidenten geïdentificeerd, zodat we gericht maatregelen konden implementeren.