Image

Maatschappelijke betrokkenheid

ENGIE is zich bewust van haar positie in en verantwoordelijkheid richting de maatschappij. We stellen onze medewerkers graag in staat om bij te dragen aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee waarde toe te voegen aan de gemeenschap. Daarbij vinden we het belangrijk om lokale initiatieven te stimuleren.

Bij ENGIE zijn we er van overtuigd dat als maatschappelijke initiatieven dichtbij de core business ligt, je meer verschil kunt maken. Je kunt dan als organisatie écht iets betekenen. Of het nu met kennis is, financiële ondersteuning of door het leveren van handjes: vrijwilligerswerk door medewerkers. Medewerkers zullen zich ook meer verbonden voelen met het initiatief en eerder een betrokken bijdrage leveren.

Zo dragen wij bij aan een duurzame maatschappij

Engie Doet!

Via het programma ENGIE Doet! kunnen medewerkers die als vrijwilliger actief zijn, een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning vanuit het bedrijf. De projecten en initiatieven dragen bij aan het verduurzamen van de maatschappij. Dit kan op zowel sociaal als milieutechnisch gebied zijn. In 2020 zijn er verspreid over meerdere rondes iets meer dan dertig aanvragen ingediend, waarvan ongeveer twee derde financieel is gesteund. De partijen die meedoen variëren van scouting, tot sportverenigingen en theaterorganisaties. Vaak werden energiebesparende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door LED verlichting toe te passen, warmte voorziening te verduurzamen of te investeren in zonnepanelen. Ook op sociaal vlak zijn er enkele bijzondere aanvragen ingediend. Zo wordt het bijvoorbeeld in Helmond met Duofietsen mogelijk gemaakt om samen erop uit te trekken en wordt middels de Moestuin de Haar de verbinding tussen buurtgenoten gefaciliteerd. ENGIE is trots op al haar medewerkers die naast hun werk een steentje bijdragen aan de maatschappij. 

Green Quest

Met The Green Quest willen BNR en ENGIE hun maatschappelijke rol vervullen door Nederlandse organisaties te helpen in hun zoektocht om duurzamer te gaan ondernemen. ENGIE en BNR gaan op zoek naar de duurzame doeners van Nederland, om de BV Nederland te inspireren en te motiveren met aansprekende duurzame succescases vanuit de markt. ENGIE reikt de prijs uit voor de beste duurzame succescase waarin techniek de hoofdrol speelt. Met de awards moedigen BNR en ENGIE het bedrijfsleven aan initiatieven te blijven ontwikkelen waarmee we stappen zetten in het behalen van de klimaatdoelstellingen en vooral verduurzaming van Nederland in het algemeen.