Image

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie. 

Image

Onze ambitie

Een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. ENGIE-medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. ENGIE handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar

ENGIE gebruikt het Stimuleringskader Integere Organisaties als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteit management programma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen. Jaarlijks wordt op het hoogste niveau het plan plan besproken en akkoord gegeven op de inhoud. 

Eind 2019 is ook het startsein gegeven voor het nieuw geformeerde netwerk van integriteitsambassadeurs. Er zijn 8 integriteitsambassadeurs toegewezen aan de entiteiten van ENGIE Nederland, die op basis van de bestaande regelingen en afspraken samenwerken om integer handelen verder te verankeren.

Zo werken wij aan integriteit