Image

ENGIE stelt zich de komende jaren ten doel om al zijn kennis en expertise te bundelen in een totaalaanbod dat bedrijven en overheden helpt in de transitie naar een CO2-neutrale wereld. Dit strategische doel vat ENGIE samen als ‘zero-carbon transition as a service’. Om deze strategie te realiseren, investeert ENGIE in een constructief HR-beleid dat is gericht op een inclusiviteitsklimaat, diversiteit aan mensen en talenten, zelfontplooiing en samenwerking.

Image

Onze ambitie

Een inclusief klimaat waardoor medewerkers zich veilig en vrij voelen, met ruimte en respect voor persoonlijke normen en waarden, zodat diverse teams beter presteren

Bij ENGIE geloven we sterk in de wisselwerking tussen het begrip inclusiviteit en diversiteit. We weten dat een homogene groep zeer vertrouwd en veilig kan voelen, maar ook dat een heterogene groep sneller leert, beter presteert en veranderingen makkelijker adopteert. Diversiteit is dus noodzakelijk om de verandering naar een inclusief klimaat te verzorgen. Vice versa is het zo dat het werken met diverse teams alleen slaagt als deze in een veilige omgeving opereren waarin men zich vrij voelt om te kunnen samenwerken. Kortom, het een kan niet zonder het ander. Deze wisselwerking heeft dan ook geleid tot de volgende werkwijze.

Zo werken wij aan een inclusief klimaat

Nederlandse Inclusiviteits Monitor

Hoewel het thema al geruime tijd op de agenda stond bij ENGIE, zetten we in 2020 de volgende stap. Het doel is om meer structuur aan te brengen in onze manier van werken rondom dit thema. Hiervoor werken we samen met de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM) en starten we met het uitvoeren van een nulmeting. Met behulp van een ‘beleidsscan’ en een ‘medewerkersscan’ krijgen we een goed beeld van hoe inclusief het klimaat bij ENGIE op dit moment is. Op basis van de uitkomsten kunnen we makkelijker de juiste maatregelen bepalen die nodig zijn om te verbeteren.