Image

Grondstoffengebruik en Circulariteit

Om klantoplossingen mogelijk te maken heeft ENGIE veel verschillende producten nodig, welke zijn opgebouwd uit diverse materialen. Naast bijvoorbeeld het energieverbruik tijdens de productie van deze producten, speelt ook de schaarste van grondstoffen een rol in het MVO-beleid. Om een duurzaam bedrijfsmodel te handhaven, zullen we de transitie naar een circulaire economie moeten doorlopen. ENGIE Nederland wilt hier een leidende rol in spelen en draagt actief bij. We doen dit met de volgende ambitie:

In 2030 verbruiken we 50% minder primaire grondstoffen en bieden we circulaire diensten aan in de markt

Dit doen wij in de markt

Om deze ambitie te halen, ontwikkelen we onze circulaire manier van werken in de markt. Hierbij zetten we in op de volgende strategieën:

- Levensduur verlengen van installaties bij klanten
- Inkoop van gereviseerde producten om in te zetten bij klanten
- Hoogwaardig hergebruik van vrijkomend materiaal

Afhankelijk van de klantbehoefte en de technische mogelijkheden van het moment, leveren we de meest passende klantoplossing. We faciliteren voor e-waste een aparte inzameling ten behoeve van optimale recycling en werken daarvoor samen met Stichting Open (voorheen Wecycle). We onderzoeken samen met onze leveranciers wat de mogelijkheden zijn op het gebied van retourlogistiek, revisie en circulaire alternatieven voor producten.

Ook in 2020 hebben we ons circulaire aanbod aan proberen te scherpen in samenwerking met onze partners. Dit gebeurde onder andere door de voortzetting van enkele pilots op het gebied van retourlogistiek van vrijgekomen producten, bij het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden.

Bij ENGIE werken we volgens het 10R principe van de circulaire economie, wat we hebben vastgelegd in ons circulaire werkproces (zie onze infographic). Hierdoor gebruiken we minder nieuw geproduceerd materiaal en hergebruiken we meer producten.

In 2021 richten we ons op het aanbieden van onze circulaire aanpak bij minimaal 1 strategische klant.

Image

Zo werken wij aan circulariteit bij onze klanten

Grundfos Take Back

Fabrikant Grundfos heeft samen met de Technische Unie een inzamelingmogelijkheid opgezet genaamd Take Back. Hierin worden pompen teruggenomen en gereviseerd of, wanneer reviseren niet meer mogelijk is, op de juiste manier gerecycled. Sinds februari 2020 werkt ENGIE mee aan deze manier van inzameling geven wij invulling aan de circulaire economie.

Image

Dit doen wij zelf

Dit doen wij zelf

Het in 2017 opgerichte interne Circulaire Ambassadeurs netwerk ontwikkelt onze circulaire dienstverlening continu verder voor klanten. Tegelijkertijd richten we ons ook op onze eigen bedrijfsvoering. We zetten hierbij in op de volgende elementen:

- Opbouwen en onderhouden van het ambassadeursnetwerk
- Bewustwording en training van medewerkers
- Prioriteren van onze materiaalstromen t.b.v. circulair materiaalgebruik

In 2020 zijn twee interne netwerkevenementen georganiseerd om kennis te delen en te laten zien waar we staan op het gebied van circulaire ontwikkelingen. Tevens zijn we een pilot gestart met een van onze ketenpartners, EMMA Safety Footwear. We onderzoeken gezamenlijk of ENGIE veiligheidsschoenen als een dienst af kan nemen. In het prioriteren van materiaalstromen is het gebruik van ‘milieugevaarlijke stoffen’ naar voren gekomen en zetten we in op de uitfasering hiervan.

Voor wat betreft vrijkomende materialen van onze eigen bedrijfsvoering, hebben we ons de afgelopen jaren vooral gericht op het monitoren van de stromen en het maximaliseren van scheiding. Door beter te scheiden aan de bron, verhogen we de kans dat er weer grondstoffen gemaakt kunnen worden via recycling.

Nu we steeds beter inzicht hebben in de vrijkomende materialen, zetten we in op het reduceren van afval. Dit doen we met drie strategieën:

- Voorkomen van de afvalstroom
- Het zoeken naar alternatieve herbruikbare materialen
- Het optimaal verwerken van vrijgekomen materiaalstromen

Duurzaam met grondstoffen omgaan doen wij zo

Shoe As a Service

ENGIE is een partnership aangegaan met schoenfabrikant EMMA  voor de pilot ‘Shoe as a Service’. Wanneer onze medewerkers hun schoenen dragen blijft EMMA eigenaar en ziet er op toe dat alle producten retour komen. Zij hergebruiken de geretourneerde materialen voor nieuwe circulaire schoenen of zorgen dat deze op een juiste manier worden gerecycled. Zo verkennen wij samen de mogelijkheden van een circulair businessmodel.

Inzameling kleding en PBM

Al onze werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kunnen na gebruik ingeleverd worden in de kleding inzameldozen. De materialen worden door onze partner GAIA in sociale werkplaatsen gesorteerd en van de ingeleverde werkkleding en PBM’s worden weer nieuwe grondstoffen en producten gemaakt.

Afval scheiden

Afval bestaat niet. We spreken liever van restmaterialen of reststromen. Daarom scheiden wij onze materialen wanneer wij er niets meer mee kunnen. Zo wordt papier, PMD en GFT standaard gescheiden opgehaald, ons koffiedik wordt duurzaam door Suez verwerkt en ons bruingoed door Wecycle verwerkt. 

Lees hier onze voorbeelden