Image

Grondstoffengebruik en Circulariteit

Verduurzaming is het uitgangspunt in ons gebruik van alle grondstoffen en materialen bij onze werkzaamheden. Van intern gebruik tot het gebruik van grondstoffen bij de klant en van duurzame inkoop tot het zoeken naar de juiste herbestemming voor producten en materialen na het eerste gebruik. Het spreekt voor zich dat samenwerking daarvoor essentieel is, zowel binnen de eigen organisatie als met leveranciers, partners en klanten.

Om het Circulaire Economie (CE) programma te versnellen is een ambassadeursnetwerk opgebouwd. Het ambassadeursnetwerk is een netwerk van ruim 40 ENGIE uit alle facetten van ons bedrijf: van operatie tot commercie, van services tot projecten, van HR tot finance en sourcing. Zij werken met passie aan het vormgeven van circulariteit binnen ENGIE, vergroten de aanwezige kennis en implementeren circulaire projecten en strategieën in onze bedrijfsprocessen. Dit alles gebeurt in samenwerking met een continu groeiend in- en extern netwerk van collega’s, partners en klanten in de markt. Het netwerk helpt elkaar: alles wordt met elkaar gedeeld waarmee we een stabiele basis in kennis en kunde vormen voor het ENGIE CE-programma. Er wordt toegewerkt naar een situatie waar circulariteit de norm vormt voor de manier van werken in plaats van de uitzondering.

Dit doen wij in de markt

We herkennen in de maatschappij de trend van gebruik naar bezit en de behoefte naar de dienst die een product mogelijk maakt. We verkennen nu wat een circulair systeem betekent voor onze organisatie. We onderzoeken hoe circulariteit tot waardevermeerdering kan leiden voor ENGIE en de rest van de waardeketen. De transitie naar een circulaire manier van werken brengt een fundamentele verandering met zich mee en zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan samenwerken met onze ketenpartners.

Image
Image

Dit doen wij zelf

Als het gaat om grondstoffenverbruik heeft ENGIE Nederland een stevige ambitie: in 2030 verbruiken we 50% minder primaire grondstoffen.

De werkgroep MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), het team van milieucoördinatoren en het ambassadeursnetwerk CE (Circulaire Economie) gaan inhoudelijk aan de slag met het vraagstuk hoe ENGIE Nederland zo duurzaam mogelijk om kan gaan met grondstoffen.