Image

Duurzame inzetbaarheid

De wereld en de markt waarin ENGIE zich begeeft verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en dat vraagt om wendbaarheid van onze collega’s. De medewerkers van ENGIE zijn het belangrijkste kapitaal. Zij helpen klanten met duurzame oplossingen, energie besparen en het beschikbaar maken van nieuwe technieken. ENGIE vindt het belangrijk dat haar medewerkers met plezier werken, nu en in de toekomst en dus duurzaam inzetbaar zijn.

Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over de mogelijkheden en de voorwaarden beschikken om, in huidig én toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn te functioneren. ENGIE biedt de werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, en stimuleert haar medewerkers deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Image

Onze ambitie

Medewerkers van ENGIE zijn eigenaar van hun inzetbaarheid. ENGIE zet zich in om de inzetbaarheid van haar medewerkers te versterken. Daarom luidt het motto: ‘Pak de regie. ENGIE helpt.’ 

ENGIE verwacht van haar medewerkers dat zij doen wat nodig is om inzetbaar te zijn en te blijven. Daarom hanteert ENGIE de volgende definitie van duurzame inzetbaarheid:

Ik ben ervoor verantwoordelijk dat ik:

  • mentaal en fysiek in staat ben om te (blijven) werken (vitaliteit);
  • kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen (verandervermogen);
  • goed in mijn werk ben en blijf (vakmanschap).

Om de ambitie op duurzame inzetbaarheid te halen heeft ENGIE de afgelopen jaren haar organisatiestructuur aangepast. Vanuit HR-Development zijn verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van vakmanschap, verandervermogen en leiderschap. De vitaliteitsorganisatie richt zich op zowel preventie en curatie en zet zich in om het welzijn en de gezondheid van de medewerkers te behouden en te bevorderen.

Doelen

1. De inzetbaarheid vergroten van medewerkers van 94% naar >95% in een periode van twee jaar, sinds 2021. Belangrijke indicatoren hierbij zijn onder meer:

  • Meldingsfrequentie (<0,7) (hoe vaak melden mensen zich ziek per tijdseenheid)
  • 0-verzuim (>54%) (hoeveel mensen melden zich niet ziek van het totaal)
  • De verhouding tussen kort verzuim (1-7 dagen), middellang verzuim (8-42 dagen) en lang verzuim (>42 dagen) (1:2:3)

2. Het leven lang leren concept op het gebied van technisch vakmanschap (door)ontwikkelen en implementeren in de gehele organisatie.

3. Landelijke inrichting van de vitaliteitsorganisatie om inzetbaarheid beter, efficiënter en uniformer te beheersen.

 

Best Practices 

ENGIE Services West

Project Gezond HR in samenwerking met de Universiteit van Maastricht

Onderzoek laat zien dat veel bestaande aanpakken op gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer niet goed aansluiten bij de behoeften en leefwereld van praktisch opgeleide medewerkers. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht, helpt dat beter te doen met ‘Gezond HR- samen aan de slag’. Het doel is om, samen met praktisch opgeleide medewerkers, de duurzame inzetbaarheid van hen en collega’s te bevorderen. ENGIE wordt stapsgewijs geholpen om iedereen bij de plannen voor gezond en duurzaam werken te betrekken. De Universiteit faciliteert tools die daarbij helpen. 

ENGIE Infra & Mobility

Programma Openhartige Gesprekken - In gesprek over Duurzame Inzetbaarheid 

In samenwerking met organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar Aukje Nauta ontwikkelt Factor Vijf met ENGIE Infra & Mobility een programma ‘openhartige gesprekken’. Hierin leren leidinggevenden om eerlijke gesprekken met hun medewerkers te voeren over leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid, met plezier en een vleugje humor. De managers leren stapsgewijs hoe bevrijdend het is om bij jezelf en anderen sterke en zwakke punten, trots en schaamte, te ontdekken, onderzoeken en openhartig te delen. Ook leren ze hoe ze afspraken op maat met hun medewerkers kunnen maken, zodat zij de beste, leukste en creatiefste versie van zichzelf kunnen zijn en optimaal kunnen bijdragen aan ENGIE.

ENGIE

Interventie Coachlijn PSION ENGIE

De Coachlijn van PSION biedt medewerkers de kans om anoniem rechtstreeks met een psycholoog te bellen en concrete, directe ondersteuning te ontvangen bij piekeren, zorgen, somberheid of andere mentale klachten. In zo'n gesprek wordt de medewerker niet alleen steun in de rug geboden, maar worden ook praktische handvatten en adviezen gegeven. Ons doel hierbij is: de medewerker in één gesprek te ondersteunen bij gedachten, angsten, paniek of andere emoties, zodat hij/zij weer verder kan. Vanuit zowel PSION als intern horen we terug dat medewerkers dit als een positief en waardevol aanbod ervaren.