Image

Duurzame inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om aanpassing van de organisatie en van de medewerker. ENGIE ziet het als een gezamenlijke taak van zowel de medewerker als haarzelf om voor duurzame fysieke en mentale inzetbaarheid van medewerkers te zorgen. Zodat zowel de organisatie als de medewerkers fit zijn en blijven voor de toekomst.

Het is daarbij onze taak om medewerkers te ondersteunen tijdens hun carrière. We bieden medewerkers de faciliteiten om actief hun kennis en kunde op peil te houden in hun vakgebied. Daarnaast bekijken we samen of capaciteiten en competenties blijven aansluiten bij de veranderende markt en organisatie. We ondersteunen onze medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierin spelen medewerkers ook zelf een belangrijke rol.

Image

Onze ambitie

Een cultuur waarin de werknemer, samen met de leidinggevende, verantwoordelijk is dat hij/zij blijvend succesvol is in het functioneren (prestatie), fysiek en mentaal veerkrachtig blijft (vitaliteit) en blijft bewegen en ontwikkelen in de loopbaan (ontwikkelvermogen).

Om het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid in te bedden in de organisatie heeft ENGIE een organisatiestructuur voor duurzame inzetbaarheid opgezet. Deze structuur geeft richting aan het handelen met dit onderwerp, oftewel het inzetbaarheidsprotocol: welke stappen nemen we om de vitaliteit van een medewerker te bevorderen en welke collega’s of externe specialisten spelen hierin een rol?

De COR heeft inmiddels ingestemd met de voorgestelde organisatiestructuur. In 2020 zal de implementatie van het inzetbaarheidsprotocol plaatsvinden en wordt de organisatiestructuur ingeregeld.

In dat licht hebben we in 2019 een aantal initiatieven opgezet. Deze dragen bij aan het creëren van een vitale organisatie en een cultuur waarin mensen de ruimte krijgen om zelf actie te ondernemen om duurzaam inzetbaar te blijven.

Zo werken wij aan duurzame inzetbaarheid