Image

De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om aanpassing van de organisatie en van de medewerker. ENGIE ziet het als een gezamenlijke taak van zowel de medewerker als haarzelf om voor duurzame fysieke en mentale inzetbaarheid van medewerkers te zorgen. Zodat zowel de organisatie als de medewerkers fit zijn en blijven voor de toekomst.

Het is daarbij onze taak om medewerkers te ondersteunen tijdens hun carrière. We bieden medewerkers de faciliteiten om actief hun kennis en kunde op peil te houden in hun vakgebied. Daarnaast bekijken we samen of capaciteiten en competenties blijven aansluiten bij de veranderende markt en organisatie. We ondersteunen onze medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierin spelen medewerkers ook zelf een belangrijke rol.

Image

Onze ambitie

Een cultuur waarin de werknemer, samen met de leidinggevende, verantwoordelijk is dat hij/zij blijvend succesvol is in het functioneren (prestatie), fysiek en mentaal veerkrachtig blijft (vitaliteit) en blijft bewegen en ontwikkelen in de loopbaan (ontwikkelvermogen).

Om het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid in te bedden in de organisatie heeft ENGIE een organisatiestructuur voor duurzame inzetbaarheid opgezet. Deze structuur geeft richting aan het handelen met dit onderwerp, oftewel het inzetbaarheidsprotocol: welke stappen nemen we om de vitaliteit van een medewerker te bevorderen en welke collega’s of externe specialisten spelen hierin een rol?

De COR heeft inmiddels ingestemd met de voorgestelde organisatiestructuur. In 2020 zal de implementatie van het inzetbaarheidsprotocol plaatsvinden en wordt de organisatiestructuur ingeregeld.

In dat licht hebben we in 2019 een aantal initiatieven opgezet. Deze dragen bij aan het creëren van een vitale organisatie en een cultuur waarin mensen de ruimte krijgen om zelf actie te ondernemen om duurzaam inzetbaar te blijven.

Zo werken wij aan duurzame inzetbaarheid

Periodiek Vitaliteit Onderzoek

Afgelopen jaar is het Periodiek Vitaliteitsonderzoek uitgerold onder medewerkers. Dit is een onderzoek waar medewerkers vrijwillig aan mee kunnen werken om hun vitaliteit inzichtelijk te maken. ENGIE brengt vervolgens de medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning in contact met de juiste specialisten om vitaliteit te verhogen.

Interventieboog

Eén van de faciliteiten die we hebben ingericht is de interventieboog, waarbinnen een concreet palet aan interventies met externe specialisten is georganiseerd. Deze interventies kunnen we inzetten als de duurzame inzetbaarheid van een collega in het gedrang komt. Zo kan iemand met mentale klachten dankzij onze samenwerking met een verzekeraar al binnen een week terecht voor psychologische hulp, terwijl daar in het reguliere circuit soms een wachttijd van twee maanden voor staat. Andere voorbeelden uit de interventieboog zijn bedrijfsmaatschappelijk werk, budgetcoaching en groepstraining fysieke belasting. 

Jaarlijks gesprek over inzetbaarheid

Om bewustwording te creëren over duurzame inzetbaarheid heeft ENGIE een doelstelling neergezet om met iedere medewerker minimaal éénmaal per jaar het gesprek te voeren over zijn of haar duurzame inzetbaarheid. “Het klinkt misschien raar om dit als het ware te verplichten, want zoiets zou natuurlijk moeten gaan. Maar de mens is van nature geneigd pas actie te ondernemen als het te laat is. Oftewel, als de inzetbaarheid al verminderd is. Deze doelstelling gaat helpen om tijdig die mindset te veranderen”, vertelt Coen Jansonius, specialist duurzame inzetbaarheid binnen ENGIE.