Image

Onder biodiversiteit verstaan wij de verscheidenheid aan soorten planten en dieren in een ecosysteem. Hoe meer diversiteit binnen een ecosysteem, des te beter. De biodiversiteit in Nederland gaat steeds verder achteruit, wat op de lange termijn flinke gevolgen kan hebben. Door onze werkzaamheden hebben wij invloed op de biodiversiteit. Daar willen wij een positieve invloed van maken.

landschap bomen

Onze ambitie

Herstellen van de biodiversiteit door verhogen van de natuurwaarde in ons werk

Onze werkwijze

Zonneparken

Door onze werkzaamheden, specifiek de bouw van een zonnepark, hebben wij invloed op de biodiversiteit. Daarom zetten wij biodiversiteit verhogende maatregelen in bij de ontwikkeling van onze zonneparken. Om onze kennis omtrent de effecten van een zonnepark op de biodiversiteit te vergroten, onderzoeken wij daarnaast de mogelijkheden om de biodiversiteit van een zonnepark nog verder te verbeteren.