Laadpaal Dordrecht

CO2 Prestatieladder

Wij hanteren sinds 2014 de CO2-prestatieladder om de CO2 uitstoot van ENGIE Services Nederland te reduceren en daarmee bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (Bron: SKAO.nl) 

gracht in stad van bovenaf

Al sinds 2016 trede 5

Al sinds 2016 zijn wij CO2 Prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Dit is de hoogste trede op de ladder. Hiermee tonen wij aan dat wij sinds 2016 de hoogste standaard hanteren voor CO2 management en reductie van uitstoot. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op en wij werken er daarom hard aan om dit door te zetten!

Bekijk het certificaat CO2 prestatieladder trede 5

In onderstaande overzicht kun je lezen wat onze footprint is, welke reductiedoelstellingen wij hebben geformuleerd, welke voortgang er wordt geboekt en welke maatregelen worden getroffen. Hiermee communiceren wij halfjaarlijks intern en extern, aan onze medewerkers en stakeholders, de stand van zaken omtrent  de CO2 prestatieladder. Mocht je ideeën hebben hoe wij onze footprint verder kunnen verkleinen, dan komen wij graag  in contact!

Inzicht in onze footprint