Zonnepark Flevokust

CO2 en Energie

CO-uitstoot is een van de meest invloedrijke factoren op de verandering van het klimaat en speelt een centrale rol in de energietransitie. ENGIE zet zich dan ook blijvend in om de uitstoot te verminderen. Dit doen wij, zo veel mogelijk in samenwerking met leveranciers, bij onze klanten en doen wij natuurlijk ook zelf.

Dit doen wij in de markt

Wij zijn in staat duurzaam energie te produceren en te leveren, nieuwe integrale oplossingen mogelijk te maken en (energie)besparingen te realiseren. Deze combinatie van energie- en technische diensten geeft ENGIE een unieke positie in de markt. Van daaruit helpen we klanten invulling te geven aan hun ambitie om energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. 

Image

CO2 besparen doen wij volgens de Trias Energetica:

 1. 1

  Energie besparen

  De eerste stap in reductie van CO2 uitstoot is besparen van het energieverbruik. Dit doen wij door het ontwerpen van energiezuinige installaties, optimaal beheer en onderhoud volgens onze Sustainable Asset Management methode en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen op bestaande installaties. 

 2. 2

  Duurzame energie gebruiken

  Duurzame energie gebruik begint bij zelf opwekken, bijvoorbeeld door middel van aardwarmte, een WKO installatie of zon-PV. Op die manier voorzien wij in de basisbehoefte van energie. Aanvullend leveren wij eigen groene energie.

 3. 3

  Fossiel efficiënt inzetten

  Uiteindelijk ontkomen wij er in sommige gevallen niet aan om fossiele brandstoffen te gebruiken. In dat geval gaan wij altijd op zoek naar de meest efficiënte operatie. In de tussentijd gaan wij op zoek naar groene alternatieven, zoals (groene) waterstof.

Image

Dit doen wij zelf

Onze ambitie is heel duidelijk: wij streven naar CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan met een roadmap naar 2030. In januari 2018 zijn bovendien de volgende doelen met een milieu thema vastgesteld:

 • We stoten in 2021 zelf 40% minder CO2 uit (tov 2017)
 • 40% van ons wagenpark bestaat uit elektrisch vervoer per 2021

Daarnaast blijven we in dialoog met stakeholders zoals NGO’s en de overheid, bij wie we regelmatig onze plannen en voortgang toetsen.