Zonnepark Flevokust

CO2 en Energie

CO-uitstoot is een van de meest invloedrijke factoren op de verandering van het klimaat en speelt een centrale rol in de energietransitie. ENGIE zet zich dan ook blijvend in om de uitstoot te verminderen. Dit doen wij, zo veel mogelijk in samenwerking met leveranciers, bij onze klanten en doen wij natuurlijk ook zelf.

Dit doen wij in de markt

Wij zijn in staat duurzaam energie te produceren en te leveren, nieuwe integrale oplossingen mogelijk te maken en (energie)besparingen te realiseren. Deze combinatie van energie- en technische diensten geeft ENGIE een unieke positie in de markt. Van daaruit helpen we klanten invulling te geven aan hun ambitie om energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. 

Image

CO2 besparen doen wij volgens de Trias Energetica:

 1. 1

  Energie besparen

  De eerste stap in reductie van CO2 uitstoot is besparen van het energieverbruik. Dit doen wij door het ontwerpen van energiezuinige installaties, optimaal beheer en onderhoud volgens onze Sustainable Asset Management methode en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen op bestaande installaties. 

 2. 2

  Duurzame energie gebruiken

  Duurzame energie gebruik begint bij zelf opwekken, bijvoorbeeld door middel van aardwarmte, een WKO installatie of zon-PV. Op die manier voorzien wij in de basisbehoefte van energie. Aanvullend leveren wij eigen groene energie.

 3. 3

  Fossiel efficiënt inzetten

  Uiteindelijk ontkomen wij er in sommige gevallen niet aan om fossiele brandstoffen te gebruiken. In dat geval gaan wij altijd op zoek naar de meest efficiënte operatie. In de tussentijd gaan wij op zoek naar groene alternatieven, zoals (groene) waterstof.

Image

Dit doen wij zelf

Onze ambitie is heel duidelijk: wij streven naar CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan met een roadmap naar 2030.

In januari 2018 zijn bovendien de volgende doelen met een milieu thema vastgesteld:

 • We stoten in 2021 zelf 40% minder CO2 uit (tov 2017)
 • 40% van ons wagenpark bestaat uit elektrisch vervoer per 2021

Daarnaast blijven we in dialoog met stakeholders zoals NGO’s en de overheid, bij wie we regelmatig onze plannen en voortgang toetsen.

Zelf CO2 besparen doen wij op twee fronten:

Image

Huisvesting

We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om minder energie te gebruiken, maar ook lokaal zelf op te wekken. Bij het einde van een huurcontract wordt steeds kritisch gekeken of de oppervlakte kan worden verminderd en we beoordelen het energieverbruik van het pand. Er wordt gekozen om de huur te verlengen en tevens energie te beperken of te verhuizen naar een ander vaak kleiner pand . Ook het afgelopen jaar is dit gebeurd op verschillende locaties.  Daarnaast  zijn wij tot 2022 voorzien van elektriciteit uit biomassa en vanaf 2022 wordt dat Nederlandse Windenergie. 

Image

Eerste stap in verduurzaming bedrijfswagenpark

ENGIE heeft een mobiliteitsbeleid ontwikkeld waarmee we onderscheidend, toekomstbestendig, vooruitstrevend en duurzaam zijn. Daar hoort ook het inrichten van een duurzaam wagenpark bij. In samenwerking met bedrijfswageninrichter Brover heeft ENGIE haar eerste elektrische bedrijfswagen in gebruik genomen. Inmiddels rijden collega's van ENGIE Infra & Mobility met de bus, binnenkort volgen ENGIE Services Zuid en Noord. De elektrische bedrijfswagens zijn ingericht met 100% aluminium kasten, kunststof zijwanden en verschillende voor ENGIE ontwikkelde producten waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de bus. Zoals onder andere speciale EV-Zeliox stroomvoorzieningen, die uitsluitend worden bijgeladen door zonne-energie en het lichtnet. Dankzij de Zeliox kan de signalering gevoed worden en beschikt de berijder altijd over een stopcontact voor zijn gereedschap. Ronald de Hoog (Manager Centraal Mobiliteitsbeheer bij ENGIE): ‘Wij zijn nu ook klaar voor een toekomst met duurzame bedrijfswagens.’ Om deze te verduurzamen hebben we gekeken hoe in de toekomst bijvoorbeeld verspilling van materialen tegen gegaan kan worden. De nieuwe bedrijfswageninrichtingen zijn waar mogelijk opgebouwd met duurzame producten die een langere levensduur garanderen, waardoor hergebruik van vele materialen mogelijk wordt gemaakt. Ook alternatieven voor de bedrijfswagen worden verkend. Zo loopt er een pilot op verschillende locaties om de toepassing van onder andere licht elektrische vrachtvoertuigen te verkennen. Zo bereiden we ons voor op emissievrije zones in binnensteden, duurzame campusgebieden en andere emissievrije logistieke zones.