Nieuws

Mogelijke overname biogasinstallatie door ENGIE en Shell

ENGIE en Shell hebben het voornemen om een bestaande biogasinstallatie aan de Hoarnestreek in Tzummarum over te nemen. De onderhandelingen hiertoe bevinden zich in een afrondende fase. De installatie produceert momenteel warmte en elektriciteit uit lokale en regionale duurzame reststromen. Shell en ENGIE willen samen op de locatie Fries groen gas gaan produceren.  

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan gebruikt worden voor de gebouwde omgeving, voor transport en als grondstof voor de industrie. Daarmee is groen gas een belangrijke duurzame pijler in de energietransitie. Ook vermindert lokaal geproduceerd groen gas de afhankelijkheid van (geïmporteerd) aardgas. 

Shell en ENGIE hebben ervoor gekozen om samen te werken, omdat zij behalve een gezamenlijke ambitie ook kansen zien op het gebied van kennisdeling en efficiëntie. Samen staan we sterker om de energietransitie te versnellen.  

Beide bedrijven willen op verschillende locaties in Nederland groen gas produceren. De biogasinstallatie in Tzummarum is daar geschikt voor. De installatie kan na enkele aanpassingen jaarlijks tot 5 miljoen m3 groen gas produceren. Dit op basis van biologische reststromen die zoveel en waar mogelijk uit de omgeving komen.  

De komende maanden werken ENGIE en Shell met de verkoper aan het afronden van de overname. De verwachting is dat de overdracht voor de zomer plaats kan vinden. Er volgen enkele aanpassingen aan de installatie om groen gasproductie mogelijk te maken. 

Kwaliteit, veiligheid en een goede buur zijn, staan voor Shell en ENGIE hoog in het vaandel. Een goede relatie met de lokale gemeenschap is voor ons belangrijk. Tot afronding van de overname blijft de huidige eigenaar, Tsjep Jorritsma, het aanspreekpunt voor de omgeving.   

De installatie is op dit moment onderdeel van een pluimveebedrijf dat buiten de intentie tot koop valt.